M&A

Altor största delägare i internationell jätte

Altor är med och skapar världens största företag inom det snabbväxande området för textning och dubbning.
 

Publicerad 2021-01-22

Altor tar tillsammans med japanska Softbank och Shamrock, ett riskkapitalbolag grundat av Disneyfamiljen, över undertext- och dubbningsföretaget SDI Media. SDI Media slås samman med det gemensamägda Iyuno.

De båda bolagen är ungefär lika stora, och omsätter tillsammans cirka 400 miljoner dollar. Några mer siffror anges inte i affären eftersom säljaren är börsnoterad i Tokyo.

– Historiskt sett har både tillväxt och lönsamhet varit god i branschen, säger Klas Johansson, Schweizbaserad partner på Altor och ansvarig för affären.

Under coronapandemin har strömmad tv, med aktörer som Netflix, Apple och Disney, varit en av de absolut snabbast växande branscherna. Det öppnar i sin tur en stor marknad där filmer och serier inte bara skall produceras, utan också textas och dubbas till en rad olika språk.

–Utvecklingen gör det viktigt att ha skala, och vi blir störst i världen, säger Klas Johansson.

Branschen präglas också allt mer av automatisering och artificiell intelligens, AI.

–Det handlar mycket om att effektivt kunna kvalitetssäkra olika format i olika länder, det gäller då att ha tillgång till en stor mängd data, säger Klas Johansson.

Under senare år har branschen konsoliderats. Den här gången är det två svenskgrundade företag som slås samman. SDI ägdes på 1990-talet av Stenbecksfärens MTG, och har därefter haft flera olika ägare. Japanska Imagica Group har ägt bolaget sedan 2015, dessförinnan var BNP Paribas ägare.

Så sent som 2019 gick Altorkontrollerade BTI, som hade stora avtal med Hollywood, samman med den grundarledda och Softbank-backade konkurrenten Iyuno, med huvudkontor i Singapore. Altor ägde 65 procent av BTI och Shamrock var näst största delägare.

Altor kommer att vara största delägare i den nya konstellationen med drygt 30 procent av aktierna. Softbank är stora inom digitalisering och teknik, medan Shamrock har lång historik i Hollywood. I Iyuno är grundaren David Lee fortfarande stor delägare och aktiv som styrelseordförande, något som anses viktigt i verksamheten.

–Vi är väldigt nöjda med hur vi lyckats få ihop ägarsidan, säger Klas Johansson.

Köparsidan har inte anlitat någon investmentbank för affären. Säljaren anlitade japanska Nomura.

Platsannonser