Annons

Annons

allradeloitte.jpg

Allra-vd:n Alexander Ernstberger och Deloitte-partnern Jan Palmqvist, som var ansvarig revisor i Allra-koncernen.

Allra och Deloitte överklagar tingsrättens dom

Båda parter, Allra och Deloitte, överklagar domen som Stockholms tingsrätt lämnade innan julledigheterna.

Fredagen innan jul kom domen mellan Allra Sverige AB och Deloitte. Båda parter var snabba med att överklaga domen och ansöka om prövningstillstånd i Svea Hovrätt.

Allra skriver bland annat att man yrkar att hovrätten ogillar Deloittes talan och avvisar de av Deloittes först under huvudförhandlingen åberopade omständigheterna rörande Allra Sverige inte skulle ha varit stabil.

Allras ombud, som begär anstånd med att utveckla grunderna för överklagandet samt ange skälen för prövningstillstånd och lämna bevisning.

Annons

Annons

Även Deloitte yrkar att hovrätten meddelar prövningstillstånd och bifaller Deloittes talan i dess helhet samt att revisionsbyrån får full ersättning för sina rättegångskostnader vid tingsrätten.

Även Deloittes ombud hänvisar till ledigheterna som varit och hög arbetsbelastning och yrkar därmed att få utveckla grunderna för överklagandet och ange skälen för prövningstillstånd samt att lämna in bevisuppgifter.

Stockholms tingsrätt valde att gå delvis på revisionsbyråns linje och beslutade att Allra ska betala 689 000 kronor jämte ränta till Deloitte plus ersätta revisionsbyrån för rättegångskostnaderna som uppgår till 836 209 kronor varav 822 845 kronor utgjorde ombudsarvode.

Ersättningen som Allra ska betala till Deloitte, , enligt tingsrätten, är dock lägre än den som Deloitte yrkade om, motsvarande 1 223 625 kronor inklusive moms jämte ränta från och med den 20 mars 2017.

Allra företräddes av advokaterna Marcus Johansson och Daniel Waerme från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Deloitte företräddes i sin tur av advokaterna Jonas Benedictsson och Magnus Stålmarker från Baker & McKenzie Advokatbyrå.

Domstolen ogillade även Allra Sveriges genstämning, att Deloitte ska betala 210 375 kronor.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons