Rättstvist

Alla turer kring Allra

På tisdagen startar den historiska rättegången mellan Ekobrottsmyndigheten, Allra-topparna och Pensionsmyndigheten.

Uppdaterad 2019-10-16
Publicerad 2019-10-14

Under tisdagen inleds rättegången mot de fyra åtalade i den så kallade Allra-härvan. 

Alexander Ernstberger, som var vd på Allra, är åtalad för grov trolöshet mot huvudman, grovt mutbrott (tagande av muta) och grovt skattebrott. 

David Persson Rothman, som var med och grundade Allra tillsammans med Alexander Ernstberger är åtalad för penninghäleri, grovt brott samt grovt skattebrott. 

Johan Bergsgård, var fondförvaltare med ansvaret över förvaltningen av de i målet aktuella värdepappersfonderna. Åtalad för grov trolöshet mot huvudman.

Olle Markusson, var vid tiden för det misstänkta brottet vd för mäklarföretaget Oak Capital Group. Han är åtalad för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott (givande av muta).

Åtalet rör även Alexander Ernstbergers bolag S2 Invest AB samt David Persson Rothmans bolag DPR Invest AB för förverkande och företagsbot.

Två personer är ännu inte åtalade, men är fortfarande misstänkta i Allra-härvan. Detta beror på att de befinner sig utomlands.

Ewran Mersin var chef för Allras verksamhet i Dubai. Ewran Mersin har en längre finansbakgrund än de övriga misstänkta, bland annat har han haft en hög post inom Credit Agricole. Han har av flera medier beskrivits som hjärnan bakom upplägget i Oak Capital. Han och Mattias Bengtsson, som var storägare i Oak Capital, befinner sig i dag på flykt i Turkiet respektive Dubai, nationer som inte har ett utlämningsavtal med Sverige.

Historik:
Alexander Ernstberger och David Persson Rothman träffades då Alexander Ernstberger, som då var omnämnd i bland annat Realtid som Sveriges yngsta börs-vd, hyrde ut bolaget Toworks lokaler kvällstid till David Persson Rothmans telemarketingbolag Sales Provider.

Alexander Ernstbergers rekryteringsbolag Towork gick dåligt och han sålde merparten av sina aktier för en spottstyver och avgick som vd under sensommaren 2009. Men Alexander Ernstberger och David Persson Rothman hade redan nya planer tillsammans. Under våren 2008, bara ett drygt halvår efter Toworks notering, etablerades Svensk Fondservice, som senare kom att byta namn till Allra. Men det var under tiden bolaget hade verksamhet under namnet Svensk Fondservice som de misstänkta brotten ska ha ägt rum.

Redan sommaren 2009 ansökte bolaget hos Finansinspektionen om att få bli värdepappersbolag med möjlighet att förvalta kundernas PPM-pengar. Redan sommaren efter, 2010, var det eftertraktade tillståndet från Finansinspektionen i hamn.

Våren 2010 blev Alexander Ernstberger formellt vd i firman och fondförvaltaren Johan Bergsgård bland andra, gick in i styrelsen.

Under år 2012 hade Pensionsmyndigheten ungefär 7 miljarder kronor insatt i de tre värdepappersfonderna Svensk Fondservice Maximal, Svensk Fondservice Balanserad och Svensk Fondservice Försiktig. Svensk Fondservice AB hade uppdraget att bestämma vilka värdepapper som skulle finnas i värdepappersfonderna.

År 2012, vilket är det aktuella året för de påstådda brottsliga gärningarna, fick Svensk Fondservice en ny delägare, i Mattias Bengtsson som var stor ägare i bland annat finansbolaget Oak Capital.

Svensk Fondservice bytte namn till Allra år 2013.

Med tiden fick Olle Marcusson, som då var vice vd på Oak Capital, samt styrelseledamoten Evran Mersin höga poster inom Allrakoncernen. 

I början av 2017 förvaltade pensionsbolaget Allra pensioner till ett värde av 19 miljarder kronor åt 130 000 pensionssparare. Bolaget var då en av de största aktörerna inom PPM–systemet och på väg mot en börsintroduktion. Allra hade tagit in tre kända namn i styrelsen, Thomas Bodström, Meg Tivéus och styrelseproffset Ebba Lindsö. Framtiden såg ljus ut för grundarna och ägarna Alexander Ernstberger och David Persson Rothman.

Men det var även nu som bolaget och personerna bakom bolaget fick strålkastarljuset på sig och med detta kom granskningarna dels från Pensionsmyndighetens sida, dels EBM:s sida - men också medierna som bland annat följde lyxlivet som huvudpersonerna levde.

I slutet av september 2018 häktas Allras dåvarande portföljförvaltare Johan Bergsgård. Alexander Ernstberger och hans kollega Olle Markusson, som även är vd för Allra i Luxemburg, häktas i mitten av oktober 2017.  Efter några dagar får även David Persson Rothman en offentlig försvarare, men häktas aldrig.

En stämningsansökan lämnas in den 1 oktober 2018.

Detta är åklagarens version:
Åklagaren beskriver hur Alexander Ernstberger och David Persson Rothman kom i kontakt med Oak Capital under våren 2012. Oak Capital erbjöd duon en ersättning om de via Svensk Fondservice kunde förmå värdepappersfonderna att köpa värdepapper av eller genom Oak Capital.

Vidare uppger åklagaren att Oak Capital förvärvade värdepapper från olika banker för cirka 260 miljoner kronor för att sedan sälja dessa vidare till värdepappersfonderna för cirka 430 miljoner kronor. 

Vinsten på cirka 170 miljoner kronor delades på så sätt att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman fick 50 miljoner vardera och Oak Capital fick behålla 70 miljoner kronor.

Åklagaren menar även att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman tillsammans med Oak Capital har försökt att dölja dessa affärer genom olika skrivna dokument där det bland annat ska se ut som om Oak Capital förmedlade affären från bankerna som ett så kallat kommissionsköp. Genom dokumenten gick det inte längre att se att värdepappersfonderna hade betalat för mycket för värdepappren. 

Åklagaren uppger att de åtalade personerna skrev dokument för att dölja att pengar betalades ut till Alexander Ernstberger och David Persson Rothman genom att skriva att det var betalning för aktier som de båda sålde. Ersättningen betalades ut till ett annat bolag som kom att genomföra aktieaffären.

Enligt åklagaren har man även kommit överens om att Oak Capital skulle ta smällen och betala sanktionsavgifter om Finansinspektionen skulle upptäcka affären och Ernstbergers och Persson Rothmans ersättning skulle minskas med samma belopp. Om Oak Capital skulle tvingas betala skadestånd till värdepappersfonderna skulle även ersättningen till duon minskas med samma belopp.

Detta är de åtalades versioner (dels via Alexander Ernstberger):
Alexander Ernstberger, var alltså vd på Allra och åtalad för grov trolöshet mot huvudman, grovt mutbrott (tagande av muta) och grovt skattebrott. Alexander Ernstberger försvaras av Slobodan Jovicic, på advokatfirman Salomonsson & Jovicic, och advokat Carl-Johan Malmberg, på Lex Advokatbyrå.

Alexander Ernstberger menar att Allra var ett välskött och framgångsrikt bolag med en god förvaltning och nöjda kunder. Att det inte finns några förlorare, bara vinnare. I en intervju med Realtid för snart ett år sedan säger Alexander Ernstberger att ”Det som är föremål för prövning handlar om helt andra saker än dålig förvaltning”. 

Alexander Ernstberger tycker att det har målats upp en missvisande bild av vilka de misstänkta är och vad som har skett. Han pekar på att han har beskrivits som en entreprenör som tjänat ”onödigt mycket pengar” på bekostnad av fattiga pensionärer. 

Alexander Ernstberger pekar på att Allras kunder inte varit pensionärer utan folk som sparar till pensionen och att Allra varken har varit dyrare eller sämre än branschkollegor som Söderberg & Partners eller Max Matthiessen. ”Ingen har varken blivit lurad eller bedragen. De kunder som sparat i Allras fonder har alla haft en god avkastning, både relativt och i absoluta tal”.

Alexander Ernstberger berättar att när Oak Capitals ägare köpte in sig i Svensk Fondservice/Allragruppen under sommaren 2012 handlade detta om ett samarbete mellan bolagen som bland annat mynnade ut i en ny förvaltningsmodell som man skulle bygga tillsammans för Gustavia Fonders räkning.

När samarbetet med Gustavia inte realiserades startades istället ett eget fondbolag.

Tillsammans köpte man Prognosia. Alexander Ernstberger uppger att detta var en bra investering för alla parter.

På Allras hemsida försvarar bolaget sig från Pensionsmyndighetens uttalanden i media där myndigheten påstår att pengar har försvunnit och att sparare har lidit skada.

Allra skriver, i april 2018, att Allras fonder har de senaste fem åren givit i snitt 11 procent avkastning per år enligt Pensionsmyndighetens egna källor. 

Allra skriver även att de affärer som ”Pensionsmyndigheten kritiserat och kallat olagliga har genererat 420,2 miljoner kronor i avkastning till spararna – efter Allras och investmentbankernas avgifter”.

De affärer som under 2012 gjordes med Oak Capital genererade 140,2 miljoner kronor i avkastning till spararna – efter Oak Capitals och investmentbankernas avgifter.

I mars 2017 sa Pensionsmyndigheten upp avtalet med Allra och sedan dess har 100 procent av kapitalet betalats tillbaka till Pensionsmyndigheten och spararna, skriver Allra som inte vill jämföras med Falcon Funds och GFG där det fortfarande saknas pengar, i Falcons fall så mycket som 34 procent av spararnas kapital.

Detta säger Pensionsmyndigheten, målsägande:
Pensionsmyndigheten, menar att de åtalade har genom sina handlingar orsakat pensionsspararna en skada om drygt 23,3 miljoner dollar.

”Skadan utgör det överpris – utifrån det pris som hade gällt om fondandelsägarnas intresse hade iakttagits – investeringsfonderna har betalat för värdepapper efter investeringsbeslut", skriver Pensionsmyndigheten i en handling som lämnats in till domstolen.

Pensionsmyndigheten menar att man borde ha betalat ett arvode om högst 500 000 kronor för upphandlingstjänsten avseende värdepappren. Oak Capitals arvode var 23,6 miljoner dollar, istället för 69 702 dollar.

När skadan ägde rum ägde pensionsspararna inom premiepensionssystemet 99 procent av fondandelarna i investeringsfonderna, vilket betyder att besluten om investeringarna innebar en skada om 23,3 miljoner dollar, enligt myndigheten.

Pensionsmyndigheten har lämnat in ett enskilt skadeståndsanspråk i målet. 

Pensionsmyndigheten yrkar att tingsrätten ska förpliktiga Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Johan Bergsgård, Olle Marcusson samt bolaget S2 Invest AB och DPR Invest AB att utge ett skadestånd om drygt 23,3 miljoner dollar, motsvarande cirka 210 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten yrkar även att en kvarstad ska förordnas på bolagen samt David Persson Rothmans egendom på så mycket att parternas respektive skadeståndsskyldighet kan antas bli täckt vid utmätning.

Pensionsmyndigheten vill även att motparterna, alltså de åtalade, ska stå för myndighetens rättegångskostnader.

Vid sidan om brottmålet pågår även ett tvistemål mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management där myndigheten yrkar att fondbolaget ska betala 21 miljoner dollar jämte ränta samt rättegångskostnader.

Platsannonser

Logga in