Finans

Alecta fokuserar på hållbarhet

Alecta kommer att fokusera på klimatrelaterad omställning i sin ägarstyrning.

Publicerad 2019-10-04

Pensionsbolaget Alecta har nu släppt sin ägarstyrningsrapport. Den handlar om vilka delar som Alecta avser att fokusera på under stämmosäsongen 2020, för att ”långsiktigt kunna skapa konkurrenskraftiga bolag”.

Vd Magnus Billing poängterar vikten av att jobba aktivt med hållbarhetsfrågorna som ägare.

– Att ägarstyrningen fungerar och sköts på ett professionellt sätt är fundamentalt för att vi ska generera långsiktig avkastning till våra kunder. Hållbarhet – som vi i investeringssammanhang ofta benämner ESG – är en viktig del i ägararbetet, säger Magnus Billing i sin vd-kommentar.

– Vi förväntar oss att bolagsstyrelserna har insikt om  klimatfrågornas strategiska betydelse för att få fram och tolka relevant data och kunna ställa krav på vd och ledningsgrupper att i sin tur omsätta det i praktiken, rekrytera rätt personer och driva bolaget i rätt riktning. I linje med FN:s globala mål, och framförallt mål nummer 8, ska omställningen till ett mer klimatsmart företagande ske på ett sätt där tillväxt och produktivitet kombineras och gynnar så många som möjligt, säger Magnus Billing.

Alecta förvaltar tjänstepensioner till ett värde av drygt 900 miljoner kronor. Man är därmed femte största ägare på den svenska börsen.

Platsannonser