Ekobrott

Åklagaren yrkar på utvisning i Falcon Funds-härvan

Fyra män står åtalade för ekobrott i den stora Falcon Funds-rättegången där tolv bolag är brottsverktygen. Förutom höga böter och näringsförbud riskerar en av dem också utvisning.

Uppdaterad 2019-11-05
Publicerad 2019-11-05

Det är en fullsatt rättssal i Stockholms tingsrätt när rättegången mot de åtalade i Falcon Funds-härvan startar under tisdagen.

Fyra män sitter åtalade i rättssalen tillsammans med sina försvarare. De huvudmisstänkta är den amerikanska 63-årige Mark Bishop, den 42-årige Max Emil Serwin och en 58-årig svensk fondförvaltare. Medåtalad är även en 65-årig svensk man, bror till fondförvaltaren.

Mark Bishop försvaras av Henrik Olsson Lilja och Björn Rothpfeffer, Max Emil Serwin försvaras av Thomas Olsson och Isak Åberg och fondförvaltaren försvaras av Cristina Bergner.

Ekobrottsmyndigheten startar med sin sakframställan som kommer att pågå under tre rättegångsdagar fram till och med måndag.

Det finns tre delar av åtalet; dels rör det grovt mutbrott, dels grov trolöshet mot huvudman och dessutom grovt bedrägeri genom förflyttning av pensionsspararnas medel.

Samtliga åtalades försvarsadvokater svarar i turordning att klienten förnekar brott. I åtalspunkten givande och tagande av muta flaggar Max Serwins advokat redan med att det är oklart vilken roll som hans klient haft eller hur han ska ha främjat den brottsliga gärningen.

Åklagaren yrkar att Mark Bishop och Max Serwin solidariskt ska betala 30,7 miljoner dollar som utgör utbyte av brott. I andra hand yrkar åklagaren att Max Serwin ska betala 7 miljoner kronor till staten som utgör den olovliga vinst han gjort.

Fondförvaltaren ska betala 568 000 dollar till staten som utgör den muta som han ska ha tagit. Hans bror ska, enligt åklagaren betala 1,1 miljoner kronor, som utgör förverkat av den olagliga vinst han gjorde på det penningtvättsbrott som han misstänks för.

Åklagaren yrkar också på näringsförbud där Mark Bishop, Max Serwin och fondförvaltaren bör få tio år. Dessutom meddelar åklagaren att han även kan komma att utfärda ett utvisningsyrkande mot Mark Bishop.

– Denna brottslighet är av så pass allvarlig karaktär att vår uppfattning är att han ska utvisas.

Detta har tidigare inte framkommit i målet, i exempelvis stämningsansökan.

Åklagaren pekar på att bolagen i processen är brottsverktygen. Totalt 12 bolag räknas upp där Mark Bishop, Max Serwin och fondförvaltaren är företrädare. Ingen av dessa bolag hade tillstånd från Finansinspektionen.

Mark Bishop ägde och kontrollerade både det amerikanska bolaget ABS Investment Group LLC och det svenska fondbolaget Optimus Fonder AB med pensionsfonden Optimus High Yield som var valbar på pensionsmyndighetens fondtorg.

Max Serwin kontrollerade och ägde det engelska bolaget Solid Venture Capital Ltd. 

Fondförvaltaren ägde och kontrollerade bolaget Zeptunus Ltd på Isle of Man.

Optimus Fonder AB hade en nyckelroll i kuppen mot 22 000 av landets PPM-sparare.

Mark Bishop och Max Serwin har, enligt åklagaren mutat fondförvaltaren med 4,5 miljoner kronor. Mutan betalades in för att fondförvaltaren skulle köpa in det finansiella intrumentet Residential Mortgage-Backed Securities, RMBS, från Mark Bishops bolag ABS Investment Group till hans svenska bolag Optimus Fonders pensionsfond Optimus High Yield.

Mutan betalades ut till fondförvaltarens bolag Zeptunus på Isle of Man.

– För att den här påstådda brottsplanen skulle kunna fungera behövdes en insider, en fondförvaltare som var beredd att köpa in RMBS till överpris. Genom ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten som undertecknats den 26 mars 2012 blev fondförvaltaren (namnet borttaget reds anm.) garant av att förvaltningen av Optimus High Yield hanterades fackmannamässigt.

I en annan del av åtalet som rör grov trolöshet mot huvudman köpte Mark Bishops bolag in RMBS till marknadspris och sålde sedan dessa vidare till Optimus High Yield några dagar senare till ett högre pris. Vid affärerna var Max Serwins bolag mellanhand och tog provision för affärerna. 

Skadan för de svenska pensionsspararna och vinst för max Serwin och Mark Bishop efter brottet trolöshet mot huvudman var, enligt åklagaren, 30 664 000 dollar.

Tredje delen av åtalet rör grovt bedrägeri genom flyttning av pensionsspararnas medel.

Det finns en regel när det gäller fonder på PPM:s fondtorg som säger att 90 procent av innehavet ska vara noterade innehav och endast 10 procent kan bestå av onoterade innehav, OTC-handel. På grund av denna regel var de misstänkta männen tvungna att öka fondförmögenheten i Optimus High yield då man ville inhandla mer onoterat. 

– E-postkonversationen har man talat om trash som man ska fylla dessa tio procent med, på svenska skräp.

RMBS utgör ett onoterat värdepapper så varje inköp av en RMBS krävde att fondförmögenheten var tio gånger större totalt sett i fonden.

Under juli 2013 vidtar man åtgärder för att öka fondförmögenheten väsentligt.

Ett stort antal nya sparare flyttades från fonden Inside active global till Optimus High Yield. Flytten av fondspararna genomfördes av Strategi placering, alltså Max Serwins bolag. Inflödet av pensionsspararna och pensionsmedlen medförde att man på kort tid dubblade fondförmögenheten i Optimus high yield. Den gick från en miljard till två miljarder på kort tid.

Den dubblade fondförmögenheten gav ett dubbelt så stort utrymme att handla i RMBS för, cirka 200 miljoner kronor.

Efter ökningen av fondförmögenheten flyttades ännu fler fondsparare och deras pensionsmedel till optimus high yield. På ett par veckor hade man ökat fondförmögenheten från 1 miljard till över 3 miljarder kronor. Det gav ett utrymme att köpa in onoterade värdepapper till ett värde om 300 miljoner kronor.

I mejlkonversationer mellan de tilltalade syns det att de är väl medvetna om att de måste öka fondförmögenheten för att kunna inhandla mer onoterade papper, enligt åklagaren och att detta är syftet.

Telemarketingbolaget Positiv pension hade lockat in 20 555 pensionssparare, med pensionsmedel om 2,6 miljarder kronor, till Inside active global.

Mark Bishop kände till detta kundregister och blev intresserad av att köpa detta. Hans amerikanska bolag ABS köper bolaget för 100 miljoner kronor. Tre dagar senare säljer han bolaget till det egna Hong Kong-bolaget Crown Brown för noll kronor. Positiv Pension säljer dock kundregistret till Max Serwins bolag Strategi Placering för 55 000 kronor. Då innehåller kundregistret uppgifter om 22 000 kunder. 

Samtidigt går Positiv Pension, som några veckor tidigare värderats och sålts för 100 miljoner kronor, i konkurs.

Fondflyttarna skedde av anställda på Strategi Placering genom ett datorprogram. Programmet använde data från kundregistret, personnummer och inloggningsuppgifter till Pensionsmyndighetens fondtorget. Programmet hade dock inte några uppgifter om spararna ville ingå avtal med strategi placering eller inte. Programmet började flytta fondmedel mellan inside active global och Optimus high yield. Men även ett mindre antal sparare som fanns med i registret förflyttades.

Åklagaren pekar även på att 97,5 procent av flyttarna skedde innan en säljare ringde upp från strategi placering ringde upp respektive sparare.

– Man säljer in fonden som man redan ligger i. Man ber om lov att flytta medlen till den här fonden fast man redan har gjort det i 97,5 procent av fallen. EBM har lyssnat igenom några av dessa samtal och inte i något av dessa samtal har man berättat för kunden att man redan flyttat medlen. 

Vad som istället sades kommer rätten få höra genom dels manus samt inspelade samtal.

Genom denna flytt fick Optimus high yield 18 000 nya kunder och drygt 2 miljarder kronor.

. Pensionsspararna blev på detta vis delägare i en fond som enligt åklagaren innehöll överprissatta RMBS:er och som gav sämre avkastning än fonden Inside Active Global som de flyttades från.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in