"Front Advokater tar avstånd från de ogrundade anklagelser som riktas mot byrån och det förfarande som advokatbyrån beskylls för", säger byråns vd Bob Lee.
Juridik

Advokatbyrån: ”Helt ogrundade anklagelser”

Front Advokater till attack mot påståenden om överdebitering.

Publicerad 2020-09-15

Nu slår Front Advokater tillbaka mot påståenden av systematisk överdebitering av byråns kunder. Vd Bob Lee bemöter kritiken som framförallt har förts fram i artiklar i Göteborgs-Posten under våren och menar att anklagelserna är helt ogrundade.

– Samtliga dessa anklagelser har utretts både internt av Front Advokater och av EY i den rapport som Göteborgs stad Inköp och Upphandling beställt. Inte i något fall har några oegentligheter kunnat styrkas, säger Bob Lee till Realtid.

Bob Lee tog över som vd efter att byråns tidigare vd Roland Adrell slutade i våras. I ett pressmeddelande skrev byrån då att Roland Adrell bedömer att han inte har det förtroende som krävs för att vara kvar som vd.

– Men Roland Adrell har granskats i ett disciplinärende hos Advokatsamfundet som helt friat advokaten från alla anklagelser, säger Bob Lee.

Efter utredningen har Front Advokater upprättat en rad nya interna rutiner, bland annat gällande fakturering, vilket ska höja kvaliteten och minska risken för fel.

– Front Advokater tar avstånd från de ogrundade anklagelser som riktas mot byrån och det förfarande som advokatbyrån beskylls för. Advokatbyrån har arbetat med Göteborgs Stad och andra offentliga klienter i många år och har många mycket nöjda beställare och levererar högkvalitativ juridik till ett medvetet mycket konkurrensmässigt pris. Våra fakturor har även granskats i kranskommuner såsom Lerum och Alingsås, men inte heller där har det konstaterats några brister, säger Bob Lee.

En av de som har påstår att överfakturering är en inarbetad affärsmetod på byrån är advokaten Jonas Wahlbom, som dock har fått sparken från byrån. Enligt Jonas Wahlbom beror avskedet bland annat på grund av att han internt har påpekat överfakturering samt användandet av praktikanter och oerfarna jurister.

Enligt Front beror avskedet däremot på att han har agerat illojalt och brutit mot advokatsekretessen, och inte på grund av skriverierna i Göteborgs-Posten om påstådda överdebiteringar.

– Vi har avskedat Jonas Wahlbom på saklig grund. Han har grovt brutit mot lojalitetsplikten i anställningen genom att han under sin anställning hos Front Advokater bland annat har främjat och bedrivit konkurrerande verksamhet från sommaren 2019 och framåt, säger Bob Lee.

Han påpekar att tvisteförhandlingarna med Jonas Wahlboms arbetstagarorganisation om dennes avskedande nu är avslutade och att tiden för att väcka talan för ett ogiltighetsförklarande har passerat utan att varken Jonas Wahlbom eller hans arbetstagarorganisation har agerat mot avskedet.

Bob Lee tillägger att det illojala agerandet även har omfattat att Jonas Wahlbom vid upprepade tillfällen systematiskt brutit mot advokatbyråns rutiner om bland annat jävskontroller och intressekonflikter.

– Utöver det har det även framkommit att Jonas Wahlbom vid flera tillfällen röjt ett mycket stort antal sekretessbelagda uppgifter om byråns klienter till tredje man, säger Bob Lee.

Han säger att advokatbyrån därför har initierat ett disciplinärende hos Advokatsamfundet – ett ärende som just nu pågår.

– Vi har tyvärr inte möjlighet att kommentera mot bakgrund av att det gäller pågående ärende, säger Mia Edwall Insulander, generalsekreterare på Sveriges Advokatsamfund, till Realtid.

Platsannonser

Logga in