Foto: Bill Oxford via Unsplash
Juridik

Advokat utesluts från Advokatsamfundet efter "brevväxling"

Den advokat som var förordnad som offentlig försvarare för en av de tilltalade i ett stort mål angående grovt narkotikabrott har uteslutits från Advokatsamfundet.

Uppdaterad 2021-04-30
Publicerad 2021-04-30

Advokatsamfundets styrelse tog upp ett disciplinärende mot advokaten. Disciplinnämnden har nu meddelat beslut i ärendet.

När klienten var häktad med restriktioner, överlämnade advokaten brev till och från klienten. 

Disciplinnämnden har funnit omständigheterna synnerligen försvårande och har i sitt beslut uteslutit advokaten ur Advokatsamfundet. En ledamot var skiljaktig och ansåg att påföljden skulle bli varning med högsta straffavgift. Det skriver Advokatsamfundet på sin hemsida.

Bakgrunden är att två brev påträffades när klienten visiterades. Ett av breven var ställt till klientens flickvän och ett till klientens systrar. 

Vid husrannsakan i klientens häktescell påträffades ett brev från flickvännen – som gått genom åklagares/polis brevgranskning – där flickvännen skrev att advokaten överlämnat brevet från klienten till henne. Vidare påträffades ytterligare två brev från flickvännen vilka, såvitt man kunnat utröna, inte hade gått genom åklagares/polis brevgranskning.

Åklagarna i målet begärde att advokaten skulle entledigas från uppdraget som offentlig försvarare. Tingsrätten lämnade begäran utan bifall. Efter att Justitiekanslern överklagat beslutade hovrätten den 4 november 2020 att entlediga advokaten från uppdraget. Entledigandet fick till följd att tingsrätten fick ställa in planerade huvudförhandlingsdagar vilket innebar merkostnader. Advokaten ålades också att ersätta staten med ett belopp om 230 000 kronor.

 

Platsannonser

Logga in