ABBA-Benny säkrar Zornsamlingen

ABBA-stjärnan Benny Andersson vill behålla sin konst, men miljon-fastigheterna delas lika mellan honom och hustrun Mona.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2009-01-08

Benny Andersson har ett genuint intresse för konst. Enligt en källa till Realtid.se har han en traditionell smak och gillar målare som Anders Zorn och Bruno Liljefors men också modernare konstnärer som Sigrid Hjertén och Isac Grünewald.

Strax innan jul gjorde Benny Andersson och hans hustru Mona Nörklit en ändring i sitt äktenskapsförord. Ändringen bestod av om huruvida parets konst ska ingå i giftorätten eller inte. I det tidigare delade de lika på all konst, men i det senare har de valt att göra ett undantag för just "konst- och konsthantverksföremål".

Benny Andersson är, enligt Realtid.ses källa, aktiv på auktioner och har setts ropa in tavlor i mångmiljonklassen på såväl Bukowskis som på Stockholms Auktionsverk.

Redan på 80-talet uppmärksammades hans konstintresse då han startade den nya Zorn-vågen genom att ropa in oljemålningen Reflexer för 860.000 kronor på Bukowskis. Han fick applåder för rekordpriset och därefter höjdes utropspriserna för Zorn-målningarna.

Hans dåvarande hustru Annifrid Lyngstad gjorde en vinst på 15 miljoner kronor när hon sålde en Zorn-tavla på Christies i London.

År 1981 skiljde sig Benny Andersson från Annifrid Lyngstad. Samma år i december månad gifte han sig med Mona Nörklit i Gustaf Adolfs kyrka i Stockholm.

Tillsammans har Benny och Mona sonen Ludvig Andersson.

I Äktenskapsförordet mellan makarna har de beslutat att all egendom som de ha förvärvat före eller under äktenskapet "liksom all avkastning av den skall vara förvärvarens enskilda egendom".

Äktenskapsförordet har ändrats tre gånger sedan det första registrerades i slutet av 1981.

– Det är ingen vanlig företeelse att man ändrar sitt äktenskapsförord så här många gånger men i deras fall kan man ju förstå eftersom hans förmögenhet har förändrats så pass mycket, säger juristen Therese Karlberg, från Juristbyrån Therese Karlberg.

Innan det nya äktenskapsförordet registrerades skänkte Benny Andersson hälften av två av sina fastigheter till sin hustru genom så kallade gåvobrev.

– Jag kan tänka mig att det har förts en hel del diskussioner om de här fastigheterna eftersom han är god för så många miljoner och att hon åtminstonde ska äga hälften av dem.

– Men det kan också vara ett skattetekniskt syfte med detta. Men också för att få skydd från eventuella borgenärer. Får hon halva fastigheten så går det att mäta ut den till skillnad om det är giftorättsgods, säger Therese Karlberg.

Deras fastighet ute på Djurgården i Stockholm, där paret bor, ska delas lika vid eventuell skilsmässa.

Enligt lantmäteriet sker det dock i dag vissa förändringar med fastigheten som i dagarna kommer bli klara. Vad som pågår kan lantmäteriet inte berätta.

De två andra fastigheterna som nu Mona Nörklits är delägare av ingår också i giftorätten, det vill säga gods som de ska dela lika på.

Den ena fastigheten ligger i Nyköpings kommun och är på cirka 21 hektar. Det taxerade värdet på fastigheten är cirka 4,8 miljoner kronor.

Den andra fastigheten ligger i Svedala kommun och är cirka 42 hektar stort och har ett taxeringsvärde på drygt 3,8 miljoner kronor.

I äktenskapsförordet nämns dock inte Benny Anderssons tio olika bolag, där stora delar av hans förmögenhet finns.

Benny Anderssons företag sköts via moderbolaget Baobab AB. Förra året hade företaget en omsättning på cirka 185 miljoner kronor och en vinst på 3,6 miljoner kronor. Hela koncernen gjorde dock en vinst på drygt 170 miljoner kronor. I Baobab finns det tillgångar på 386 miljoner kronor.

I koncernen äger Benny Andersson bland annat ett hotell, trendiga Rival på Mariatorget i Stockholm, som hade en omsättning på 88 miljoner kronor och en vinst på 3,2 miljoner kronor 2007.

Pengarna rasar även in från musikalsuccén Mamma Mia. Cirka 1,2 miljarder, alltså tio procent av biljettintäkterna från musikalen har hamnat i Littlestar som Benny Andersson och Björn Ulvaeus äger 50 procent var av.

Bara royalty-intäkterna för Mamma Mia har nått 200 miljoner före skatt varje år sedan år 2000, enligt Aftonbladet.

I samma takt förväntas pengarna från filmen Mamma Mia, som hade biopremiär 2008, rasa in. Efter bara fem veckor hade dvd-filmen redan slagit kassarekord på 800 miljoner kronor i Storbritannien.

Benny Anderssons taxerade inkomst 2007 var nära 2,4 miljoner kronor. 2008 var den drygt 7,1 miljoner kronor. Inkomsten av kapital ökade mellan åren från nära 17,6 miljoner kronor till 217 miljoner kronor.

Mona Nörklit nolltaxerade båda inkomståren 2006 och 2007. År 2007 hade hon en skattepliktig förmögenhet på nära sex miljoner kronor.

Deras gemensamma beskattningsbara förmögenhet låg 2007 på nära 61 miljoner kronor.

Benny Andersson har två barn, Peter och Helena Grönvall, från ett tidigare äktenskap med Christina Grönvall.

Även Mona Nörklit har ett barn, Johan Strömberg, från ett tidigare äktenskap med hästtränaren och veterinären Berndt Strömberg.

Redan 1993, efter 12 års äktenskap, skickade paret in en anmälan om bodelning till Stockholms tingsrätt, denna har dock ännu inte gått igenom.

Platsannonser

Logga in