800 bönder gav upp

Förra året lades 800 mjölkgårdar ner i Sverige. Aldrig har minskningen varit så drastisk.

"I dag finns bara 7.600 gårdar kvar", säger Lennart Holmström, politisk expert på Svensk Mjölk.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2007-03-09

Minskningen under 2006 låg på 10 procent jämfört med året innan. Det normala brukar ligga på sex till sju procent.

– Framför allt är det mindre gårdar med 10 till 30 kor som läggs ned.

De svenska mjölkgårdarna har minskat i rasande fart sedan 1960-talet. I princip har en halvering skett vart tionde år.

De som finns kvar blir större med bättre teknik. För närvarande finns det omkring 200 robotiserade anläggningar i landet där mjölkproduktion är datorstyrd. Den här typen av anläggningar är avsedd för 70–130 kor. De riktigt stora mjölkgårdarna använder andra tekniker, som karuseller.

EU-kvoten medger en årlig produktion på 3,2 miljoner ton mjölk i Sverige. Totalt i EU är kvoten 138 miljoner ton. De nytillkomna medlemmarna Rumänien och Bulgarien omfattas inte i siffran.

Precis som i Sverige är den allmänna trenden att det blir allt större mjölkgårdar som står för mjölkproduktionen.

Svenska mjölkgårdar

År och antal

1960: 201.000

1970: 84.700

1980: 42.200

1990: 24.800

2000: 12.200

2004: 9.100

2006: 7.600

Platsannonser

Logga in