5,8 miljarder till fonder i februari

Taggar i artikeln

Fondbolagens förneing Fonder
Publicerad
Uppdaterad

Under februari noterades ett totalt nysparande i fonder på 5,8 miljarder kronor. Liksom i januari gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och långa räntefonder, medan blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettouttag.

Realtid.se

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 200 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till rekordhöga 7 283 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening.

I februari uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 5,8 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 7,7 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,6 miljarder och från korta räntefonder på 2,2 miljarder.

I februari var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med närmare 4 procent (inklusive utdelningar). Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 7,7 miljarder kronor i februari och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Nordamerikafonder. Hittills i år uppgår nysparandet i aktiefonder till 22,7 miljarder kronor och av detta har närmare 19 miljarder tillfallit globalfonder.

Annons

Långa räntefonder noterade under februari ett nettoinflöde på totalt 3,1 miljarder kronor, av vilket 1,2 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på 3,8 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med 202 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 283 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4 910 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.

Annons