Finans Nyhet

3:12-reglerna är typiska “stoppregler”

Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare på branschföreningen FAR.
Publicerad
Uppdaterad

Realtids Per Lindvall konstaterar att många advokat- och revisionsbyråer omvandlar tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster. Realtid har talat med ett par branschexperter om syftet med 3:12-reglerna. 

Miriam Istner-Byman

Realtids krönikör Per Lindvall konstaterade i en mycket uppmärksammad och läst kommentar i måndags att det inte är ovanligt att advokatbyråer liksom revisionsbyråer har satt i system att omvandla högbeskattade tjänsteinkomster till lågbeskattade kapitalinkomster genom de mycket gynnsamma 3:12-reglerna. 

“Om inte det faktum att en jurist som är anställd och delägare i ett fåmansbolag har en väsentligt lägre skattebelastning än en anställd jurist i ett publikt bolag, där alla förmåner ska beskattas som inkomst av tjänst, eller i offentlig verksamhet utgör ett skattefrälse så kan man undra hur ett sådant ska definieras”, skriver Per Lindvall. 

Advokatbyrån Vinge vill inte svara på kritiken från Per Lindvall utan svarar kort att det är ”en branschfråga”.  

Annons

 – 3:12-reglerna är typiska “stoppregler”. Det säger Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare på branschföreningen FAR.

 – Syftet med reglerna är att undvika att högre beskattad arbetsinkomst tas ut som lägre beskattad kapitalinkomst. 

Vilka vänder sig 3:12-reglerna till?

Annons

– Reglerna vänder sig till aktiva ägare i fåmansaktiebolag. Med “aktiva ägare” menar man de som är verksamma i betydande omfattning i aktiebolagen. Ägare med mindre än 4 procent i bolaget får inte använda lönesumman i bolaget som underlag för kapitalbeskattad utdelning.

Anser du att 3:12-reglerna missbrukas när delägarna i advokatbyråer och revisionsbyråer delar upp sig i fåmansbolag för att kunna ta ut höga utdelningar mot låg skatt istället för tjänsteinkomster med hög skatt?

– Min uppfattning är att detta inte förekommer i någon större omfattning, om det alls gör det. Det är naturligt att verksamheter utvecklas i linje med lagstiftningen. Många gånger är det organisatoriska skäl som ligger bakom upplägget. 

Annons

 Hur fungerar 3:12-reglerna i praktiken anser du? 

– I stort sett bra idag. En brist är att reglerna inte är neutrala mellan ägare med olika ägarandelar. Det bör åtgärdas.

Hans Peter Larsson anser att reglerna successivt har förbättrats under åren och i takt med det har skatteintäkterna ökat.

 – Kapital tas ut och investeras i nya verksamheter som skapar sysselsättning i Sverige. Det är oerhört viktigt att skatteregler för entreprenörer inte försämras i anslutning till en ny skattereform.

 Dan Brännström, coach och rådgivare inom bolagsstyrning och generalsekreterare i FAR 2004-2018, anser att 3:12-reglerna borde ses över. 

Är det lagstiftarens intention att advokatbyråer och revisionsbyråer ska organisera sig så att de kan ta ut höga utdelningar till låg skattesats och på så vis slippa att betala hög skatt på tjänsteinkomst?

 – Självklart inte på ett sätt som strider med syftet för lagstiftningen. Däremot är det angeläget att 3:12-reglerna ses över för att eliminera snedvriden konkurrens mellan små och stora byråer. Kravet på en ägarandel om minst fyra procent är här det stora bekymret. 

 Ser du något problematiskt med detta upplägg? 

 – Generellt gäller att alla gör klokt i att inte utmana lagstiftaren genom trixiga upplägg. Det kan försvåra möjligheten att processa fram bättre och enklare 3:12-regler.

Aktualiserades denna organisatoriska fråga under din tid i FAR?

 – När det gäller dialogen inom branschen var alla byråer måna om att undvika upplägg som kunde skada förtroendet och försvåra förutsättningarna för en ny översyn av 3:12-reglerna.

Annons