Juridik

24 Money inför nytt konkurshot

Vid en utmätning har Kronofogden inte lyckats mäta ut de miljonerna som finns i skulder. Bakom fordringarna står sparare, många av dem pensionärer, som hoppats på bra avkastning där en 6-procentig ränta utlovats.

Uppdaterad 2018-02-05
Publicerad 2018-02-05

24Money, som är namnändrat till Monark Finans förlorade en rättstvist i Uppsala tingsrätt i början av januari och tvingas under konkurshot att betala cirka 3,5 miljoner kronor till Tavex samt rättegångskostnader. Nu hotas även bolagets dotterbolag, 24Money Spar, som bedrev en inlåningsverksamhet, av konkurs.

Det är dock en betydligt mindre summa som krävs av dotterbolaget i konkursansökan, 54.300 kronor, men ändå betydelsefull hurutillvida bolaget ska kunna fortsätta med sin verksamhet eller inte.

Mannen som gått till domstol har gett en fullmakt till 24Moneys tidigare chefsjurist, som själv är i tvist med bolaget, att företräda honom i rätten.

Enligt konkursansökan kräver mannen en återbetalning av pengar som satts in på ett sparkonto hos 24Money i september 2016. Kronofogden som försökt göra en utmätning den 22 januari 2018 i bolaget. Hos Kronofogden fanns vid det datumet en skuld om 4.245.555 kronor. Kronofogden lyckades endast mäta ut 229.490 kronor. När Realtid.se kontaktar Kronofogden under fredagen finns det 108 fordringar på 24Money Spar som tillsammans uppgår till 5.889.511 kronor. De allra flesta fordringar ligger under 100.000 kronor men en 70-årig man från Uddevalla kräver att få tillbaka nära 900.000 kronor av sina insatta medel.

En annan man som först vänt sig till Kronofogden beskriver hur han flytt från Bosnien, arbetat i Sverige och lyckats spara 50.000 kronor som var tänkt att växa på ett sparkonto på 24Money Spar där han fick en sparränta på 6,5 procent. Pengarna har han kämpat för att få ihop till en bättre ekonomi när han går i pension om några år. Nu ber han Kronofogden men även EBM om hjälp eftersom han inte vet vem som står ansvarig för att hans pengar är borta. Spararna har nämligen matats med två sidor av historien.

På hemsidan skriver ledningen för 24Money Spar, så sent som för cirka två veckor sedan, att bolaget inte har något att tillägga angående "vad som händer med 24Money Spar och alla kunders pengar som förskingrats från företaget. Ekobrottsmyndigheten och polisen arbetar för närvarande med fallet". Ledningen hänvisar till bolagets brottsmisstankar mot bland annat den tidigare chefsjuristen.

Chefsjuristen försvarar sig i ett brev till kunderna och aktieägarna i Monark Finans och 24Money Spar och menar att den nya ledningen försöker skapa dimridåer för vad som egentligen är på väg att hända i de två bolagen. Han hänvisar bland annat till att ett utländskt bolag köpt upp 24Money Spar och övertagit moderbolagets skulder gentemot 24Money Spar. Han uppger att det rör sig om 40 miljoner kronor som Monark Finans hade i skulder till dotterbolaget som han menar att bolaget och ledningen försöker undandra sig för att betala.

Bolagets ledning har blivit kallade till en förhandling i Stockholms tingsrätt rörande konkursansökan.

Till konkursförvaltare föreslås advokat Lars Borgsten på Lindskog Malmström Advokatbyrå, som förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

I Uppsala tingsrätt finns 22 öppna mål mot Monark Finans, alltså moderbolaget till 24Money Spar, varav fyra av dessa kommer från personer som Monark Finans själva pekar ut som skyldiga till att ha tömt bolaget.

Enligt domen mellan Tavex och Monark Finans ska en kvarstad på 3.424.529,91 kronor stå fast hos bolaget tills dess att domen verkställts och vunnit laga kraft. Enligt Kronofogden står denna kvarstad fortfarande kvar. Utöver detta ligger två utmätningsbeslut mot Monark Finans hos Kronofogden som uppgår till 3.685.675 kronor.

Platsannonser