fintech investeringar Sverige
Foto: Henrik Trygg, Stockholm Media Bank, Invest Stockholm
Fintech

10 miljarder investerade i nordiska fintech 2019

Över hälften av fintech-investeringar i Norden sedan 2015 har ägt rum i Sverige.

 

Uppdaterad 2020-09-16
Publicerad 2020-09-15

Fintech-investeringar i Norden ökade från 180 miljoner euro (cirka 1,8 miljarder kronor) till över en miljard euro (cirka 10 miljarder kronor) mellan 2015 och 2019. Sammanlagt genomfördes 115 kapitalrundor i Norden under 2019, motsvarande en investeringsvolym på 894 miljoner euro (9,3 miljarder kronor). Svenska bolag stod för 78 procent av volymen, framgår av en ny rapport från Stockholms stads dotterbolag Invest Stockholm som Realtid fått ta del av. 

fintech investeringar Sverige
Foto: Invest Stockholm

Rapporten har identifierat över 400 fintech-bolag i Sverige, varav 80 procent befinner sig i Stockholmsregionen. Dessa drog in 382 miljoner euro (3,9 miljarder kronor) i nytt kapital sett i årligt genomsnitt mellan 2017 och 2019, vilket ger staden en tredje plats vad gäller investeringsvolym inom fintech, dock långt efter London med 2,8 miljarder euro (31 miljarder kronor) och Berlin med 689 miljoner euro (7,1 miljarder kronor). 

fintech investeringar Sverige
Foto: Invest Stockholm

Sammanlagt 93 procent av Sveriges fintech-bolag säger att de påverkats av coronapandemin, men 63 procent har även sett en ökning i transkationsvolymer sedan början av pandemin, enligt en undersökning genomförd av Swedish Fintech Association, som rapporten hänvisar till.

Platsannonser

Logga in