Undersökning: Så förändras CFO-rollen

Taggar i artikeln

CFO Digitalisering Karriär Workday
Christian Lindholm, WorkdayChristian Lindholm, Workday
Christian Lindholm, VP Financial Management, Adaptive Planning och Analytics på Workday EMEA. Foto: Workday
Publicerad
Uppdaterad

Pandemin har accelererat digitaliseringen och därmed CFO-rollen, säger Christian Lindholm på Workday, till Realtid.  Här är de egenskaper den moderna CFO:n måste besitta.

Marlene Sellebraten

År 2022 bli ett spännande år för ekonomiavdelningen. Under pandemin har nämligen finansfunktionen börjat komma ikapp andra bolagsfunktioner i sin digitaliseringsresa. Skiftet mot det digitala och det data-drivna har även bidragit –  och kommer att fortsätta att bidra – till att förändra själva CFO-rollen i grunden. Det säger Christian Lindholm, vice president Financial Management, Adaptive Planning och Analytics, på mjukvarubolaget Workday EMEA, till Realtid.

– Pandemin har accelererat en digitaliseringstrend som redan pågått ett tag. För fem år sedan efterfrågade man inte några dataexperter inom CFO-teamet. Idag är det ett vanligt krav, säger han.

Hela 57 procent av finanscheferna säger att de nu eftertraktar kunskaper inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) hos nyanställda. Dessa kunskaper var för bara fem år sedan inte alls prioriterade, detta enligt en undersökning som Workday genomfört bland över 260 CFO:s runt om i världen.

Annons

– En CFO måste idag vara extremt agil; den behöver kunna kommunicera men även kunna reagera snabbt. Där spelar AI och ML en nyckelroll. Likaså vilka gränssnitt man kan använda, säger Christian Lindholm.

Han fortsätter:

– Om man exempelvis accelererar processer samtidigt som CFO:n inte har den tekniska möjligheten att godkänna en delprocess för att den inte har tillgång till ett mobilgranssnitt så fastnar beslutet hos CFO:n och därmed riskerar hela processen att fastna.

Annons

Workdays studie visar vidare att finanschefer vill uppdatera sina teams AI- och ML-kompetens med målsättningen att agera som en strategisk affärspartner för bolaget. I synnerhet prioriterar 40 procent av CFOs realtidsrapportering, analys och så kallat data-storytelling, det vill säga att kommunicera viktiga nyckeltal på ett för icke-experter begripligt sätt.

– Storytelling blir också en viktig kompetens för den moderna CFO:n. Det finns många sätt att kommunicera en siffra och ekonomifunktionen måste lära sig hur man kommunicerar med verksamheten för att kunna ta den framåt. Dels måste det språk som används vara förståeligt, dels är det viktigt att fundera på om, hur och när tekniken låter oss använda data när vi väl behöver den men även om och hur lätt andra kan själva ta fram den data de behöver, säger Christian Lindholm.

När konkurrensen för medarbetare med djup expertis inom det digitala och det data-drivna fortsätter att hårdnas så sätts ekonomiavdelningen inför ytterligare utmaningar som denna gång berör HR samt funktionens möjligheter att attrahera och behålla medarbetare med spetskompetens. Inte nog med att konkurrensen är hård så är även talangernas krav på en bättre balans mellan jobb och fritid, det berömda work-life-balance, höga. Det gäller teknikroller men även andra roller inom finansorganisationen. Ur detta perspektiv spelar teknik och användargränsnitt, en stor roll, enligt Christian Lindholm.

Annons

– Den moderna CFO vill främja balans mellan arbete och privatliv och förebygga utbrändhet hos sina medarbetare. ML och AI är här en möjliggörare för att ekonomifunktionen ska fungera enklare, vilket i sin tur gör det möjligt för CFO:s och medarbetarna att fokusera på mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Så många som 99 procent av de tillfrågade CFO:s anser att  vikten av teknikuppdateringar för att både attrahera och behålla anställda kommer att öka framöver. Användarvänliga, konsumentaktiga gränssnitt för arbetsuppgifter inom finansteamet är exempelvis något som närmare hälften av finanschefer (48 procent) planerar att investera i under 2022, som ett sätt att förbättra den anställdas upplevelse men en även för att attrahera och behålla finanstalanger.

Även teknik som gör det möjligt att automatisera processerna för redovisning, rapportering och finansiell planering och analys (FP&A) samt effektivisera arbetsflödet ger anställda möjlighet att fokusera på mer strategiska uppgifter och hjälper till att öka produktiviteten. Enligt Accenture förlitar sig många finansteam på gamla, ofullständiga eller partiella data för att fatta strategiska beslut.

– Innan covid hade många bolag en komplex uppsättning av IT-system. Men i och med covid så blev det tydligt att de medelvärden man tidigare använt till affärsplanering inte längre var tillräckligt bra. Det blev i stället viktigt att kunna se den totala arbetskostnaden för att kunna fatta bättre beslut. Man behöver teknik som gör det möjligt att accelerera beslutsfattandet och även att automatisera grundprocesserna. Man går exempelvis mer och mer mot att lägga fokus på att identifiera anomalier snarare än på att registrera varje transaktion.

Att finansfunktionen legat efter andra organisationsenheter vad gäller digitalisering förklaras av olika faktorer, däribland att många bolag använder gamla system som är svåra att ersätta. Enligt Workday är den genomsnittliga livslängden för ett affärssystem cirla 5-10 år, medan genomsnittet för ett ERP-system är närmare 20 år.

–  Många företag arbetar med relativt gammal teknik. Front-end har återuppfunnit sig själv med bland annat Salesforce och även HR har inlett den resan men det händer först nu inom finansfunktionen, säger Christona Lindholm.

Han fortsätter:

– Att det inte hänt tidigare handlar för det första om att finans inte ansetts vara en värdeskapande funktion inom de flesta organisationerna och man har därför tänkt inom ramen för ”Why fix it if it ain´t broke.” För det andra så utgör äldre finanssystemen hjärtat i många företag och att förändra dessa kan nästan likställas med open heart-kirurgi, eller som att öppna pandoras låda.

Annons