Swedbank Robur lanserar två nya klimatfonder

Taggar i artikeln

Swedbank Robur
”I och med lanseringen av Climate Bond och Climate Bond High Yield tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt genom att bredda vårt erbjudande med särskilt fokus på klimatet till att omfatta fler tillgångsslag”, säger Pia Haak, CIO på Swedbank Robur.
Publicerad
Uppdaterad

Swedbank Robur lanserar ytterligare två fonder med fokus på klimatet, Climate Bond och Climate Bond High Yield. Fonderna, som båda är klassificerade som artikel 9 enligt EU SFDR*, kommer att finansiera projekt och verksamheter som bedöms bidra till FN:s klimatmål.

Realtid.se

– Som Sveriges största fondbolag tar vi en tydlig ställning i frågor som är viktiga för våra sparare, investeringar och samhället i stort. Det fortsatt växande intresset för att spara hållbart och med klimatet i fokus är en viktig och positiv drivkraft i vårt arbete med att fortsätta skifta kapitalet i en mer hållbar riktning. I och med lanseringen av Climate Bond och Climate Bond High Yield tar vi ytterligare ett viktigt steg framåt genom att bredda vårt erbjudande med särskilt fokus på klimatet till att omfatta fler tillgångsslag, säger Pia Haak, CIO på Swedbank Robur i en skriftlig kommentar.

Om Swedbank Robur Climate Bond
Investerar globalt i hållbara obligationer utgivna av till exempel överstatliga organ och kommuner samt säkerställda bostadsobligationer.
I hållbara obligationer är pengarna öronmärkta till att finansiera projekt som främjar en hållbar utveckling. Det kan till exempel vara projekt inom hållbart skogsbruk, rena transporter och förnybar energi.

Om Swedbank Robur Climate Bond High Yield
Investerar globalt i företagsobligationer utgivna av bolag med lägre kreditkvalitet (High Yield)
Obligationerna är utgivna av hållbara bolag eller är gröna obligationer utgivna av andra bolag. Gröna obligationer är öronmärkta till att främja miljö och klimat, till exempel genom att finansiera satsningar på förnybar energi och energilagring.

Annons

Annons