SEB: Då är styrräntan tillbaka på 2,50 procent

Taggar i artikeln

Jens Magnusson Nordic Outlook SEB
Jens Magnusson, chefsekonom SEB.
Publicerad
Uppdaterad

Svensk BNP fortsätter att sjunka till mitten av nästa år, med ett fall på 1 procent i år och 0,4 procent 2024. Arbetslösheten stiger till 9 procent och Riksbanken påbörjar sänkningar i september nästa år. Det skriver SEB i sin Nordic Outlook.

Realtid.se

Global BNP ökar enligt SEB med måttliga 3 procent per år under 2023-2025. Prognosförändringarna jämfört med bankens prognos från augusti är små.

Huvudscenariot är att Fed går före med en sänkning i maj 2024 och att ECB följer efter vid sitt möte i juni, medan en något mer efterhängsen inflationsproblematik kan leda till en ytterligare styrräntehöjning från Norges Bank och Bank of England. I slutet av 2025 ligger Feds styrränta på 3,00 procent och ECB:s inlåningsränta på 2,50 procent.

Höga bolåneräntor och stort utbud av osålda lägenheter talar för att bostadspriserna kan vända ned igen under de närmaste sex–nio månaderna. Gradvis förbättrade reallöner bör ge visst stöd till hushållen framöver, men stigande arbetslöshet väntas få hushållen att fortsätta att minska konsumtionen i närtid. SEB spår en gradvis konsumtionsåterhämtning 2024 som ökar i styrka under 2025, när finanspolitiken också läggs om i en mer expansiv riktning.

Annons

–  Tack vare Sveriges mycket starka offentliga finanser är utrymmet för en mer expansiv finanspolitik stort. Regeringen har fortsatt att fokusera på inflationsrisker och den finanspolitiska inriktningen i budgeten för 2024 är i stort sett neutral. När inflationen avtar räknar vi med en att finanspolitiken växlar upp och blir mer expansiv 2025, säger Jens Magnusson, chefsekonom på SEB.

SEB har höjt arbetslöshetsprognosen och spår att den når 9 procent nästa år för att sedan sjunka något 2025. Lägre energipriser har bidragit till att sänka KPIF-inflationen betydligt. Nedgången i kärninflationen släpar dock efter euroområdet.

–  Bland annat verkar växelkursgenomslaget vara något starkare än vad vi tidigare bedömt. På marginalen sätter det större press på Riksbanken även om den nuvarande positiva inflationsutvecklingen i euroområdet på sikt bör avspegla sig i även i Sverige, säger Jens Magnusson.

Annons

Indikatorer tyder på att inflationen kommer att börja falla snabbare även i Sverige i höst och vinter. Prisplaner i detaljhandeln signalerar en tydlig nedgång i varuinflationen framöver. Löneinflationen har accelererat mindre än i euroområdet och USA och låg något under Riksbankens prognos under sommaren, vilket fått oss att sänka vår prognos för löneökningarna.

SEB räknar fortsatt med att Riksbanken är klar med höjningarna men det är ett mycket osäkert beslut. Inflationsdata för oktober får stor betydelse och kommer de in högt kan beslutet i november väga över till en höjning. Under 2024 börjar räntan sänkas med start i september. SEB räknar med totalt 50 punkter 2024 och ytterligare 100 punkter under 2025. I slutet av 2025 är styrräntan tillbaka på 2,50 procent.

Annons