”Nya utmaningar att hitta rätt kompetens”

Taggar i artikeln

HR lågkonjunktur Rekrytering
Veckans panel består av Cecilia Mannheimer, ansvarig för bemanning och rekrytering på Randstad, Per Johansson, Managing Director för Manpower & Jefferson Wells, Marie Sundström, karriärcoach och HR-konsult, Marie Sundström & Partners, och Jesper Olsson, Senior Consultant Novare Executive Search. 
Publicerad
Uppdaterad

Det är en utmaning att hitta rätt kandidat – och att få personen att byta arbete när det är ekonomiskt svårare tider. Det säger HR-experternas som medverkar i denna veckas panel.

Realtid.se

Dagens panel består av Cecilia Mannheimer, ansvarig för bemanning och rekrytering på Randstad, Per Johansson, Managing Director för Manpower & Jefferson Wells, Marie Sundström, karriärcoach och HR-konsult, Marie Sundström & Partners, och Jesper Olsson, Senior Consultant Novare Executive Search. 

Cecilia Mannheimer, ansvarig för bemanning och rekrytering på Randstad.

Vilken är den viktigaste rekryteringsutmaningen för 2023?
–Den viktigaste utmaningen för företag under 2023 kommer fortsatt vara att säkra tillgången till rätt kompetens i rätt tid. Vi har, trots en lågkonjunktur, fortfarande kompetensbrist inom en rad yrkesområden. Det här är heller inget som kommer att förändras inom den närmsta tiden, eftersom vi på både kort och lång sikt har för få personer tillgängliga på arbetsmarknaden inom de flesta specialistområden. Vi ser en risk nu att många företag väljer att avvakta ersättandet av kompetensbehov eftersom läget är som det är – och därmed riskerar ännu tuffare konkurrens när marknaden vänder igen.

Annons

Hur ser du på inflationen hur blir lönesamtalen i vår?
–Det blir viktigt för arbetsgivare att balansera medarbetarnas förväntningar på en löneökning med medarbetarnas personliga upplevelse av inflationens negativa påverkan. De flesta människor känner av ökade räntor samt stigande mat- och elpriser, men troligtvis varken bör eller kan årets lönerevision kompensera för den nuvarande inflationsgraden i Sverige. Av den anledningen blir det oerhört viktigt för arbetsgivare att lägga ned tid och kraft på att förklara vad som händer i svensk ekonomi och hur lönedrivning i slutänden kan få en negativ effekt.

Har det lite turbulenta 2022 gjort att det blivit lättare att hitta rätt kandidat?
–Möjligtvis är det temporärt något enklare att hitta profiler med lägre kompetenskrav på den öppet arbetslösa marknaden, men på lång sikt är läget oförändrat. Svensk arbetsmarknad har i förlängningen för få människor tillgängliga för arbete. Dessutom medför en lågkonjunktur en inlåsningseffekt som gör att arbetstagare väljer att stanna i sina nuvarande anställningar – så det förblir utmanande att hitta rätt medarbetare till rätt plats i önskad tid.

Per Johansson, Managing Director för Manpower & Jefferson Wells: 

Annons

Vilken är den viktigaste rekryteringsutmaningen för 2023?
–Vi ser ingen stor skillnad mellan 2022 och vad vi förväntar oss under 2023. Oavsett hur konjunkturen ser ut så är det fortfarande många kompetenser som det är brist på i marknaden och många kunder söker samma kandidater. Därför är det fortfarande kandidatens marknad och det krävs ett starkt erbjudande från rekryterande företag för att attrahera kandidaten.

Hur ser du på inflationen – hur blir lönesamtalen i vår?
–Att vi får en balanserad löneökning i 2023 är oerhört viktigt på många sätt. Dels för att företagen skall kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga och fortsätta kunna skapa arbetstillfällen. Men också för att inte vi skall förstärka inflationen ytterligare vilket skulle vara dåligt för alla inblandade parter. När vi pratar med våra kunder så är det en ganska samlad bild att inte tillåta löneglidning. Det innebär att det sannolikt blir en reallönesänkning för de allra flesta men i gengäld har vi, de senaste åren, haft en reallöneökning för de allra flesta på marknaden.

Har det lite turbulenta 2022 gjort det blivit lättare att hitta rätt kandidat?
–Jag skulle säga att det faktiskt är tvärtom. Det går alltid att hitta rätt kandidat, utmaningen är alltid att attrahera och få personen att ta steget till ett nytt företag. Det är fortfarande kandidatens marknad inom huvuddelen av tjänsterna som rekryteras. Det som ofta händer i osäkra tider är att kandidaten blir något mer tveksam till att flytta. Därför krävs det ett väldigt starkt erbjudande från rekryterande företag för att få kandidaten att ta steget och då pratar vi inte bara ersättning utan också möjligheten till utveckling, värderingar och att man ligger i framkant med sina produkter.

Annons

Marie Sundström, karriärcoach och HR-konsult, Marie Sundström & Partners.

Vilken är den viktigaste rekryteringsutmaningen för 2023?
–För många branscher är det fortfarande svårt att hitta rätt kompetens, jag tror att företag skulle tjäna på att vidga sökfönstret, våga gå utanför boxen. Och hybridarbetet förstås – fortsatt en stekhet fråga. För många medarbetare är möjligheten att jobba på distans avgörande. Om arbetsgivaren kräver fysisk närvaro på kontoret fler dagar än medarbetare upplever vara relevant, kan det bli avgörande för om medarbetare väljer ett företag eller inte. Samtidigt – hybridarbete funkar inte för alla, jag tror att arbetsgivare kommer behöva ställa olika krav på närvaro för olika medarbetare, vilket kommer vara en utmaning.

Hur ser du på inflationen – hur blir lönesamtalen i vår?
–Det kommer bli tuffa förhandlingar, för att undvika att inflationen ökar ytterligare. Avtalen kommer sannolikt bli korta, med tanke på de oroliga tiderna. Även arbetsgivare har ju påverkats av inflationen, med ökade omkostnader och prisökningar, så jag tror inte avtalen hamnar på skyhöga nivåer. Annars riskerar det i andra änden resultera i sparpaket och uppsägningar.

Har det lite turbulenta 2022 gjort det blivit lättare att hitta rätt kandidat?
–I vissa branscher, ja! Många var sugna på att byta jobb efter en lång pandemi, tidigt i våras var det väldigt många som var på jobbsök, och därmed lättare för företag att hitta rätt kandidater. Men sedan kom krig, oro, inflation och höga räntor och elpriser – nu känns det som har intresset för att byta jobb svalnat av.

Jesper Olsson, Senior Consultant Novare Executive Search.

Vilken är den viktigaste rekryteringsutmaningen för 2023?
–Det finns flera utmaningar. Det har i många sektorer varit ” kandidaternas marknad” och på olika sätt överhettat och nu har det kylts av något. Det kan bli utmanande för företag med dålig finansiering och med negativt resultat att attrahera kandidater, då kandidater i osäkra tider gärna väljer tryggare organisationer med större stabilitet. Det finns en risk att kandidater hellre stannar på sina nuvarande jobb än att byta. Samtidigt är det lättare att rekrytera från företag som har det finansiellt svårt. Rekrytering och att behålla kompetens är alltid viktigt och kanske till och med viktigare i en lågkonjunktur som sannolikt väntar i år. Att hantera rekryteringen professionellt och ge den hög prioritet är avgörande för organisationers framgång.

Hur ser du på inflationen – hur blir lönesamtalen i vår?
–Inflationen påverkar ju oss alla och kommer ge påtagliga ”hål i plånboken” under 2023. Enskilda löntagare vill sannolikt få höjd lön för att bibehålla levnadsstandarden. I den stundande avtalsrörelsen verkar det dock som att fackförbunden har inställningen att deras medlemmar ska få löneökningar, men inte på den nivån som inflationen ligger på. Det blir intressant att se hur det utvecklar sig under de skarpa förhandlingarna i vår.

 Har det lite turbulenta 2022 gjort det blivit lättare att hitta rätt kandidat?
–Under 2022 var arbetsmarknaden fortsatt stark även om den dämpades något under hösten, och varsel och uppsägningar ökade något. 2023 är ju i sin början så det är svårt att säga men min prognos är att arbetsmarknaden generellt blir något svagare än 2022, men fortsatt relativt stark. Det kommer sannolikt bli lite mer ”arbetsgivarnas” marknad under året, men avseende viss kompetens som det finns brist på kommer det fortsatt vara utmanande att rekrytera. Ett tips är att ha en genomtänkt rekryteringsstrategi för att lyckas på talangmarknaden under 2023.

 

Annons