Finans Nyhet

Kuylenstierna tar bakvägen till börsen

Publicerad
Uppdaterad

Rehact förbereder förvärv av fastighetsbolaget Fastator.

Per Agerman

Fastighetsveteranen Joachim Kuylenstierna är på väg att få till en listning av Fastator på First North. Planen är att göra ett omvänt övertagande av Rehact.

Enligt en kommuniké från Rehact har parterna inlett en due diligence-prövning med avsikten att Rehact ska förvärva aktiemajoriteten i Fastator genom en apportemission.

I ett första skede kommer 70 procent av aktierna att förvärvas. Det sker genom en emission av 67,2 nya Rehact-aktier till kursen 3 kronor per aktie.

Annons

Som mest kan 96 miljoner aktier ges ut för att även köpa resterande andelar i Fastator. Apportvärdet är maximalt 288 miljoner kronor och vid fullt genomförande får Fastators aktieägare över 90 procent av Rehact.

Apportemissionen ska godkännas på Rehacts årsstämma i juni då även en ny styrelse ska väljas in.

Förslaget är att Mats Hulth, Ulf Adelsohn, Joachim Kuylenstierna och Mats Lundberg väljs in i styrelsen som ett led i affären. Svante Norrestad Bengtsson föreslås för omval.

Annons

Joachim Kuylenstierna och Mats Lundberg är via bolag största ägare i Fastator med omkring 35 procent vardera. Även Adelsohn och Hulth står som delägare enligt protokollet från senaste stämman.

Rehacts nuvarande verksamhet inom värmeväxlarområdet kommer att drivas vidare men blir en avskild del i det nya bolaget.

”Bolagets strategi för fortsatt utveckling och kommersialisering av RVU och Rehact Energy System kommer att bestämmas av den nya styrelsen”, skriver Rehact i pressmeddelandet.

Annons

Nästa steg är att efter genomförd due diligence skriva ett avtal mellan Rehact och Fastator inklusive respektive huvudägare. Enligt Rehact så är ägare motsvarande 46 procent av rösterna positiva till affären.

Annons