Finans Nyhet

Elekta-grundaren investerar i preventiv hälsa

Taggar i artikeln

Elekta Laurent Leksell
Elektas grundare Laurent Leksell tillsammans med Health Integrators grundare och vd Fredrik Söder och Leksell Social Ventures vd Hugo Mörse.. Foto: Elekta
Publicerad

Leksell Social Ventures investerar i preventiv hälsa som ett steg i att katalysera samhällsfrämjande lösningar.

Camilla Jonsson

Leksell Social Ventures vill se mer pragmatiska investerings- och affärsmodeller som plockar upp kraften hos flera aktörer och som tar bort barriärer för samarbete mellan exempelvis investerare, offentlig och privat sektor. Ett exempel som manifesterar bolagets filosofi är deras nya investering på 1,5 miljon kronor i bolaget Health Integrator (tillsammans med bland andra Luminar Ventures.)

Detta är en investering som Leksell Social Ventures uppmärksammar som ett bra exempel på en samhällsförbättrande, eller ”impact” investering. Detta då Health Integrator är ett bolag som byggt sin verksamhet kring preventiv hälsa, med en tvärsektoriell samverkan mellan privat och offentligt samt en finansieringsmodell som möjliggör att ett individuellt utfall och resultat sätts i fokus.

Health Integrator hjälper individer till bättre levnadsvanor och hälsa utifrån sina individuella förutsättningar och behov – allt för att slippa bli sjuk. Det är en ny och unik hälsoplattform som ger individer enkel tillgång till ett stort antal aktiviteter och hälsotjänster samlade på en digital marknadsplats. Med hjälp av en hälsopedagog och tester väljer man sina skräddarsydda hälsotjänster och betalningssätt.

Annons

Målet med investeringen i Health Integrator har för Leksell Social Ventures handlat om att katalysera de sociala vinsterna och möjligheter som är kopplade till preventiva hälsoinsatser – samt att göra detta i samspel med det offentliga.

Som ett steg i detta inleder Health Integrator nu ett samarbete med Region Stockholm som kommer att använda tjänsten för en ny, långsiktig friskvårdssatsning för att förebygga kroniska folkhälsosjukdomar med ett initialt fokus på riskgrupper inom typ 2-diabetes. Region Stockholm finansierar den långsiktiga preventionssatsningen med en hälsoobligation, en Health Impact Bond, med cirka 30 miljoner kronor.

Skandia går in som enda investerare och placerar 30 miljoner kronor i hälsoobligationen. Enligt Skandia är denna finansiella obligationsmodell först i sitt slag, även internationellt.

Annons

Hälsoobligationen som Skandia finansierar i pilotprojektet har enligt bolaget potential att växlas upp i större skala.

Vården för diabetes av typ 2 kostar i dag Region Stockholm cirka 2,5 miljarder kronor per år. Obligationen ska bland annat finansiera just Health Integrator.

Den finansiella modellen för obligationen har tagits fram av SEB.

Annons

— Att få möjlighet att skapa avkastning på våra sparares pengar samtidigt som vi kan bidra till att färre personer utvecklar diabetes känns mycket angeläget, säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning.

– Health Integrator är för oss en viktig investering då bolaget erbjuder såväl offentlig sektor, företagshälsan, som den enskilde individen ett sätt ett finansiera och individanpassa preventiv hälsa. En mätbar lösning på ett prioriterat samhällsproblem och en systemförändring i hur samhället tänker kring hälsa, säger Hugo Mörse, vd på Leksell Social Ventures.

Leksell Social Ventures investeringsfilosofi har formats med Laurent Leksell vid rodret. Laurent Leksell är mest välkänd som grundare och huvudägare i börsnoterade bolaget Elekta som arbetar med strålningsutrustning mot cancer.

2015 grundades Leksell Social Ventures med syfte att katalysera och skala samhällsinnovation tillsammans med aktörer från privat, ideell och offentlig sektor – med hjälp av investeringslogik. I dag leds bolaget av Hugo Mörse som även gått in i styrelsen hos Health Integrator i samband med investeringen.

– Vi är fantastiskt stolta över att få vara en del av Health Integrators resa framåt. På sikt hoppas vi självklart också att få se fler aktörer, inom både offentliga och privat sektor att våga ta sig an den här typen av preventivt arbetssätt och gränsöverskridande samarbeten. I detta fall har bolag, investerare och Region Stockholm kunnat hitta en modell där man effektivt stöttar varandra för att nå målet en ökad hälsa för svenskarna, säger Laurent Leksell.

 

Mer om Leksell Social Ventures investeringar:

Leksell Social Ventures har de senaste åren investerat i en rad bolag och projekt, däribland Meru Health som är en digital klinik för mental hälsa, Just Arrived som arbetar med bemanning med fokus på utrikesfödda, den digitala plattformen Mindmore för kognitiv testning och Sana Labs som arbetar med AI för att erbjuda individanpassade utbildningar.

Man har även investerat i Sveriges första sociala utfallkontrakt tillsammans med Norrköpings kommun samt SKR och man utforskar aktivt i dagsläget ett antal initiativ för att vidare katalysera och skala en marknad för utfallsbaserade modeller. 

De senaste åren har Leksell Social Ventures investerat drygt 20 miljoner kronor och under de kommande två åren siktar man på att investera närmare 50 miljoner kronor i innovationer inom hälsa, integration och utbildning. En siffra som enligt Hugo Mörse kan bli ännu högre – förutsatt att man får med sig offentlig sektor.

 

Annons