Finans Nyhet

Bloggande läkarstudenter döms i hovrätten

Wrangelska palatset, Svea Hovrätt Foto: Svea hovrättWrangelska palatset, Svea Hovrätt Foto: Svea hovrätt
Wrangelska palatset, Svea Hovrätt Foto: Svea hovrätt
Publicerad
Uppdaterad

Idag kom domen i Svea hovrätt där två läkarstudenter i 25-årsåldern döms för otillbörlig marknadspåverkan efter köprekommendationer i blogginlägg. 

Sara Johansson

De två läkarstudenterna åtalades och dömdes senare i tingsrätten för otillbörlig marknadspåverkan, grovt brott. Domen överklagades och nu kommer Svea hovrätt med sin dom. Svea hovrätt dömer läkarstudenterna för 14 respektive 13 fall av otillbörlig marknadspåverkan. Straffpåföljden blir villkorlig dom och dagsböter. Hovrätten ändrar endast det förverkade beloppet och sätter ned det till 1,2 miljoner kronor jämfört med tingsrätten som förverkade en vinst på 2.545.967 kronor.

Domstolen skriver: ”Det kan emellertid inte anses klarlagt att hela den kursuppgång som ligger till grund för den vinstberäkning som åklagaren presenterat är en följd av just de tilltalades agerande”. Domstolen menar att det inte kan uteslutas att andra faktorer i viss mån kan ha bidragit till uppgången, exempelvis andra nyheter och legitim handel från andra aktörer. Storleken på vinsten halveras därför till drygt 1,2 miljoner kronor.

Domen anses viktig då den var den första i sitt slag som prövats i svensk domstol.

Annons

De två dömda läkarstudenterna började sina affärer med insättningar om drygt 30.000 kronor. Men allt eftersom de lyckats profitera på aktieköpen har insatserna ökats för att mot slutet uppgå till miljonbelopp. Enligt EBM har kursmanipulationen lett till en otillbörlig vinst för de båda åtalade om 2,5 miljoner kronor.

EBM har menat att läkarstudenterna har utnyttjat den stora publiken för egen vinning, genom att köpa upp ett stort antal aktier, publicera en trovärdig och initierad köprekommendation av aktien på olika bloggar såsom Avanza forum, Redeye, den slutna Facebook gruppen Aktieraketer och DI:s Börssnack för att sedan sälja av hela sitt innehav när kursen stuckit iväg uppåt. Detta förfarande benämns på engelska som ”pump and dump”.

Läkarstudenterna har i sitt försvar invänt att de ansvariga för marknadsplatserna och de brottsutredande myndigheterna varit passiva och underlåtit att ingripa mot dem, så kallad interimistisk passivitet.

Annons

Svea hovrätt skriver att det av utredningen framgår att det inkommit anmälningar till Finansinspektionen samt att övervakningen på Aktietorget upptäckt handelsmönster som kunde misstänkas vara brottsligt men att man avvaktade att vidta åtgärder. Ett ingripande gjordes först ett halvår efter första upptäckten gjordes.

Hovrätten anser dock inte att läkarstudenterna ska gå fria gå fria från ansvar på grund av detta. Domstolen pekar på att de aktuella brotten inte ska anses vara riktade mot marknadsplatserna utan snarare ”mot en mer obestämd krets av målsägande som kan ha handlat med aktier till felaktiga kurser”. Domstolen skriver vidare att ”underlåtenheten att ingripa kan inte anses ha inneburit någon form av provokation eftersom en sådan bygger på ett agerande som lockar eller utmanar någon till en handling”. Domstolen konstaterar därmed att det inte är aktuellt med en strafflindring.

Domstolen skriver vidare att inget som framkommit tyder på att de tilltalade på grund av brotten kommer att drabbas av vare sig uppsägning, avsked eller någon annan synnerlig svårighet i sin framtida yrkesutövning.

Annons

Liknande fall har aldrig tidigare prövats av svensk domstol så intresset har därför varit stort från Aktietorget, Nasdaq och NGM men även från Finansinspektionen, SEB Market Surveillance och Ekobrottsmyndigheten.

LÄS MER: ”En mer rättvisande påföljd skulle vara fängelse”.

Annons