Helg Nyhet

”Intresset att hyra konst ökar”

Taggar i artikeln

Konst
Donald Baechler: Walking Figure, Mannheimer Swartlings kontor i Malmö
Publicerad

Karolina Bertorp är konstvetaren som frågar sig varför man förvarar konst på ett lager. Istället ser hon en affärsmöjlighet i att hyra ut konst under längre tid. Det var också det som blev affärsidén till företaget "Moderna Samlare" vars kunder bland annat består av advokatbyråer, kommunikationsbyråer och fastighetsbolag.

– Varför ska man förvara konst på ett lager?

Den frågan ställer sig konstvetaren Karolina Bertorp, som anser att en naturlig följd av att leva i en delningsekonomi är att konst ska finnas ute på publika platser i högre utsträckning än idag. Det är också den tanken som ligger till grund för företaget som hyr ut samtidskonst och som har det passande namnet "Moderna Samlare".

Karolina Bertorp

Annons

Det var när Karolina Bertorp arbetade som pr-chef på L'Oréal, som hon blev kontaktad av två oberoende inredningsarkitekter som efterfrågade hennes hjälp. De hade ingen budget för att köpa konst och oroade sig därför för att de anställda skulle hänga upp företagets gamla inramade affischer och bilder från årets kick-off på väggarna. Arkitekterna frågade Karolina Bertorp om hon möjligen hade kontakt med någon konstnär som kunde tänka sig att låna ut verk.

– Att de inte ville köpa in konst handlade om att de var osäkra på om ägarförhållandena skulle ändras och hur länge de skulle sitta på samma adress. Den osäkerheten är talande för vår tid och gör att inte alla vill eller kan investera i dyr konst, säger Karolina Bertorp.

Efter att undersökt marknaden insåg Karolina Bertorp hur mycket konst som finns på lager hos konstnärer och gallerier. Väldigt få verk ställs ut till allmän beskådning. Det var här och då idén om att hyra ut konst under en längre tidsperiod föddes.

Annons

– Jag är road av att testa om idéer fungerar, vilket är roligare än att vara en bricka i ett större sammanhang, förklarar Karolina Bertorp när jag frågar vad det var som fick henne att säga upp sig som pr-chef för att helhjärtat satsa på sin nya affärsidé.

Idag samarbetar Moderna Samlare med etablerade gallerier, privata samlare och med konstnärer.

– Anledningen till att våra samarbetspartners tycker att det är en bra idé att hyra ut konst är att de får möjlighet att visa upp sin konst för människor, som annars kanske aldrig hade upptäckt just deras konst. Dessutom får de 25-50 procent av våra intäkter beroende på hur attraktivt verket är så det här är verkligen win win för alla parter.

Annons

Kunderna består bland annat av advokatbyråer, kommunikationsbyråer och fastighetsbolag. Dessutom har Moderna Samlare en del privatpersoner som kunder och även den amerikanska ambassaden.

– Jag upplever att idén om att hyra konst är särskilt gynnsam för partnerägda byråer, där delägarna har svårt att enas kring en större investering.  Ofta brukar det sluta med att en av delägarna tar tag i saken själv och hänger upp sin privata konst på företagets väggar. Ibland blir det ett enastående resultat, som Jan Widlunds samling på Vinge och Tom Böttigers samling på Cloud Nine, men i andra fall blir det katastrofalt dåligt.  Här kan vi erbjuda ett alternativ, eftersom det blir lättare att enas då det inte rör en stor investering. Dessutom får man chansen att se hur verket fungerar i den specifika miljön.

Karolina Bertorp förklarar att det är vanligt att kommunikationsbyråer efterfrågar mer vågad konst än vad advokatbyråerna gör och att när de väljer konst tänker de mycket på hur verken kommunicerar med varandra och hur de påverkar upplevelsen av rummet.

– I entrén är det kul med en ”talking-piece”, ett verk man inte kan gå förbi utan att kommentera medan verk med en mer meditativ karaktär med fördel placeras i konferensrummen. Eftersom många moderna kontor består av glasväggar numera har vi börjat arbeta mycket med skulpturer.

Karolina Bertorp berättar att det inte bara är för kundernas skull som många företag väljer att hyra in konst, utan även för personalens.

– Humanistiska värden och hur vi förhåller oss till varandra och till olika samhällsfrågor förmedlas ofta via konsten. Genom att inkludera konst i arbetsmiljön upplever många av våra kunder att de bidrar till en intressantare och mer inspirerande arbetsmiljö.

Konst innebär även ett sätt att profilera sig.

– Om man vill att kunden ska minnas kontoret är mitt tips att lägga mindre pengar på designmöbler och mer på konst. Man särskiljer sig inte med massproducerade varor, men däremot med unika verk.

Detta är något som Charlotte Forssander, managing partner på advokatfirman Vinge i Göteborg, håller med om. Hon säger:

– Att ha högkvalitativ konst i lokalerna bidrar med en dimension som jag tror främjar kreativitet och nytänkande hos våra medarbetare. Det förskönar och påminner om att allt inte handlar om paragrafer och klausuler. Och i samband med möten med klienter och motparter blir konstverken en snackis. Faktum är att ibland kan en "konstpaus" vara precis vad som behövs i en stökig förhandling.

Nathalia Edenmonts: "Excellence" hos Vinge

Intresset för att hyra konst ökar, berättar Karolina Bertorp. Kanske är en av anledningarna till det ökade intresset att det är avdragsgillt att hyra konst till skillnad från köp av konst, som räknas som en investering och därför inte kan skrivas av.

Karolina Bertorp anser att reglerna är märkliga och beskriver det så här:

– Om ett företag köper ett designat bord kan de dra av den kostnaden. Det går däremot inte om företaget köper ett konstverk.

Att all konst är investeringsobjekt är något som Karolina Bertorp inte håller med om.

– Samtida konst är sällan investeringsobjekt. Anledningen till att ett företag köper nyproducerad konst är istället att man vill öka trivseln på kontoret.

Karolina Bertorp beskriver frågan om avdrag som "en liten fråga för staten, men en viktig fråga för landets konstnärer". Hon vill gärna se en avdragsrätt även för köp av konst, eftersom det troligen skulle innebära att fler företag väljer att smycka sina arbetsplatser med konst. Konstnärernas Riksorganisation och Galleri-förbundet har lobbat för en förändring i decennier.

Vidare anser Karolina Bertorp att momsen är förvirrande för alla parter, eftersom olika procentsatser gäller beroende på om konstnären säljer sin konst direkt eller om den köps genom gallerier.

– Skattelagstiftningen är i det här fallet inte konkurrensneutral utan missgynnar de privata gallerierna.

En bättre lösning än dagens vore enligt Karolina Bertorp om konst skulle ha en enhetlig momssats i hela distributionskedjan. Hon anser att sex procent i alla led vore rimligt.

– Konst är kultur och borde därför rimligtvis belastas med den sex procentiga kulturmomssatsen. Många andra kultursektorer i Sverige har sex procent i moms; böcker, tidningar, musik och film och till och med sportevenemang, så jag ser inte varför konst skulle utgöra ett undantag.

 

 

Moms på konst

En konstnär som säljer sina egna konstverk för mindre än 300.000 kronor betalar ingen moms. Om försäljningen däremot uppgår till mer än 336.000 kronor blir konstnären skatteskyldig från första kronan. Konstnären ska då redovisa moms med 12 procent på beskattningsunderlaget för all försäljning av konstverk under året. En konsthandel eller ett galleri som säljer inköpta konstverk ska ta ut 25 procent moms på försäljningspriset före moms. Samma skattesats gäller när konstnärens aktiebolag eller handelsbolag är försäljare.

Annons