FinansNyhet

Ytterligare en konkursansökan inlämnad mot Fintech Hub

Matthew Argent grundade konkursade Fintech Hub som enligt bouppteckningen har skulder på 7,8 miljoner kronor, men bara 17 kronor i tillgångar. Foto: Press
Publicerad

Startup-hubben Fintech Hub i centrala Stockholm är på obestånd – och begärdes den 29 maj i konkurs av en likvidator. Men redan dagen innan lämnade en person, som tidigare haft en ledande befattning på hubben, in en ansökan om konkurs. 

David Gustavsson

Realtid.se avslöjade i slutet av maj att bolaget bakom startup-hubben Fintech Hub i Stockholms city hade försatts i tvångslikvidation av Bolagsverket. Anledningen var att styrelsen inte var fulltalig.

Realtid.se kunde även berätta att hubben har skulder hos Kronofogden på 3,5 miljoner kronor samt 11 betalningsanmärkningar. Samtidigt har bolagets aktiekapital bara uppgått till 50.000 kronor – och Kronofogden gjorde ett utmätningsförsök i maj.

Bolagsverket utsåg advokat Staffan Ekdahl vid Hamilton till likvidator, som den 29 maj begärde bolaget i konkurs. Kort därefter utsåg han, i sin tur, jurist Erik Hellström vid Ackordcentralen i Stockholm till konkursförvaltare. Erik Hellström bekräftade den 7 juni för Realtid.se att orsaken till konkursen är att bolaget varit på obestånd.

Annons

Nu kan Realtid.se även berätta att ytterligare en person, utöver likvidatorn, har begärt bolaget i konkurs. Det rör sig om en person som tidigare har haft en ledande befattning i bolaget Stockholm Fintech Hub AB.

Denna ansökan om konkurs lämnades in till Stockholms tingsrätt den 28 maj. Av den framgår det att personen, eller borgenären, yrkar på en ersättning på totalt 8.800 kronor. Det framgår dock inte vad för typ av ersättning det rör sig om.

”Gäldenären delgavs den 17 maj 2018 bifogade betalningsuppmaning. Skulden jämte ränta är dock ännu inte betald. Gäldenären måste därför anses vara på obestånd”, framgår det av konkursansökan.

Annons

Realtid.se har sökt borgenärens advokat, förbundsjuristen Catharina Klåvus Jusek.

Annons