FinansNyhet

Ytterligare en extra ändringsbudget har lämnats till riksdagen

Publicerad

Budgeten innehåller förslag som till exempel den förstärkta och förlängda korttidspermitteringen, det förlängda omställningsstödet och det nya nedstängningsstödet.

Realtid.se

Budgeten innehåller även medel för den tillfälligt stoppade 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Det framgår av ett pressmeddelannde.

Det handlar om åtgärder på sammanlagt 18,6 miljarder kronor. Samtliga förslag har kommunicerats tidigare.

Korttidspermitteringen förlängs till 30 juni och förstärks

Annons

Tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. Dessutom förstärks stödet då det införs en möjlighet för företag att minska arbetstiden för de anställda med upp till 80 procent i januari, februari och mars 2021. 

Omställningsstödet förlängs till februari och förstärks för små företag

Omställningsstödet förlängs med perioden januari-februari. För att särskilt stötta småföretag har de möjlighet att få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta under perioderna november-december samt januari-februari. För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent.

Annons

Ett nedstängningsstöd införs för företag som måste stänga ned

Ett nytt stöd införs för företag som till följd av eventuella beslut om nedstängning som meddelas enligt pandemilagen förhindras att bedriva verksamhet, ett så kallat nedstängningsstöd. Det kommer att vara utformat som ett förstärkt omställningsstöd. Företagen kommer att kunna få upp till 100 procent av sina fasta kostnader ersatta under perioden.

Satsning på sänkt arbetsgivaravgift för unga börjar gälla tidigare

Annons

Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år sänks till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 och mars 2023. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april i år men den tidigareläggs alltså nu. 

Stoppad 180-dagarsprövning i sjukförsäkringen

I budgeten avsätts 100 miljoner kronor för att möjliggöra ett tillfälligt stopp av 180-dagarsprövningarna i sjukförsäkringen. Detta för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. Det tillfälliga stoppet ska gälla till dess att lagändringar för att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft i mitten av mars.

Berörda myndigheter får tillskott för administrativa kostnader

Tillväxtverkets förvaltningsanslag förstärks med 450 miljoner kronor 2021 för att hantera ansökningar om korttidspermittering samt stärka kontrollen av stödet. Även Skatteverkets förvaltningsanslag förstärks med 120 miljoner kronor 2021 till följd av att omställningsstödet förlängs. 

 

Annons