Fastigheter

"Ytterligare åtgärder krävs för att rädda fastighetsbranschen"

Det är nu fritt fram för staten att betala delar av hyressänkningar till fastighetsägare som har bland annat hotell, butiker och restauranger som hyresgäster – men nu kommer signaler från branschspecialister på PWC om att det krävs ytterligare åtgärder för att rädda branschen. 

Uppdaterad 2020-04-27
Publicerad 2020-04-24
Katarina Menzel,  skattespecialist inom fastighetsbranschen, PWC.

Efter att regeringens stödåtgärder för branschen godkändes av EU i mitten av april, är det nu fritt fram för staten att betala delar av hyressänkningar till fastighetsägare som har bland annat hotell, butiker och restauranger som hyresgäster. Det statliga stödet ska kunna uppgå till 50 procent av en eventuell hyresnedsättning och maximalt kan stödbeloppet bli 800 000 euro för en enskild hyresgäst.

– Det är inte bara butiker och restauranger som har det tufft. Vi ser till exempel kontorsfastigheter där allt fler företag lämnar och där fastighetsägare riskerar rejäla intäktstapp. Därför bör en bredare syn på statligt stöd aktualiseras i ett så tidigt stadie som möjligt för att undvika utslagning av den här delen av branschen, säger Katarina Menzel, skattespecialist inom fastighetsbranschen, PWC. 

Enligt regeringsbeslutet så är stödet begränsat till årets andra kvartal och från branschen efterfrågas redan åtgärder för följande månader. 

– Det är även bekymmersamt att det är möjligt att ansöka om stöd först den 1 juli, vilket innebär att en enskild hyresvärd inte kommer att kunna få klarhet i om stöd beviljas förrän längre fram i sommar.  Vidare är det svårt att förutse storleken på det stöd som kan beviljas, eftersom hänsyn ska tas till stöd som har beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst, säger Katarina Menzel.   

Det finns dessutom många andra frågetecken att räta ut för de fastighetsägare som funderar på att använda sig av de nya reglerna för stöd, bland annat skattemässiga förutsättningar som måste tas med i beräkningen. 

– Som hyresvärd är det också viktigt att tänka på de skattemässiga konsekvenserna när det gäller till exempel inkomstbeskattning. Sänkt hyra får konsekvenser i form av uttagsbeskattning om nedsättningen inte grundas på affärsmässiga överväganden, säger Katarina Menzel. 

När det gäller moms så kan en nedsättning av hyra medföra en så kallad omvärdering. Det gäller exempelvis om hyresvärden och hyresgästen ingår i samma koncern eller intressesfär och hyresgästen endast delvis har avdragsrätt för moms.

– Ytterligare en aspekt handlar om efterskänkning av redan inbetalda hyror. Väljer hyresvärden att efterskänka en redan debiterad hyra kan det komma att ses som ett så kallat underhandsackord. Från inkomstskattemässig synvinkel är ackordsförluster avdragsgilla för fordringsägaren om de baseras på affärsmässiga överväganden, säger Katarina Menzel.  

Platsannonser

Logga in