Maria Andersson.
Maria Andersson.
Jämställdhet

Wizwomen växer

Förändringsnätverket Wizwomen växer. Nu ansluter Maria Andersson, delägare på KPMG. För några veckor sedan togs även Elisabeth Eklund, delägare på Delphi, in.

Publicerad 2019-02-25

Målet för Wizwomen är att väcka opinion för att förändra omoderna strukturer i konsultbranscherna.

Maria Anderson på KPMG är det senaste nytillskottet i Wizwomen, som startade i december. Nu är de 18 personer och det är två veckor kvar till Wizwomen Summit den 8 mars.

När blev det klart att du engagerar dig i detta?

– Nu efter helgen. Efter att ha diskuterat det här internet tackade jag ja. Det är ju också ett commitment för KPMG.

Varför är detta intressant att vara med i?

– Jag har en bakgrund som chef på olika positioner inom skatt. Det finns en frustration i att vara chef, att vi tappar kompetenta medarbetare längs vägen. Vi på KPMG jobbar aktivt med den här utmaningen, med jämställdhet, men också hela mångfaldsbegreppet. Till exempel har den nya generationen en annan syn på arbetslivet, på vad de värderar i livet och vad man kan tänka sig att lägga in för att få ut något. Det är många frågor i detta.

Kan det även gynna KPMG att du engagerar dig i det här?

– Absolut, det är jag helt övertygad om. KPMG är med och driver ett annat nätverk internationellt, WomenCorporateDirectors, det är en del i vår strategi att jobba med de här ledarskapsfrågorna i branschnätverk. Det är en möjlighet att kunna utbyta erfarenhet och få inblick i hur andra gör.

–  Det är ganska få sammanhang vi har där vi delar erfarenhet av det här slaget. Frågan är aktuell för många. Jag tror att det är jättenyttigt att skapa tillfällen där man kan driva frågan. Målet är att vi ska bli en opinionsbildare där man kan söka stöd för att förändra internt i sitt företag.  Det är viktigt för hela branschen.

Vad tror du att du kan bidra med i Wizwomen?

–  Jag har varit chef. Idag har jag ett strategiskt marknadsansvar inom Transfer Pricing, jobbar mycket mot vårt internationella nätverk. Jag har jobbat mycket med rekrytering och personal. Vi är 18 idag, så vi börjar i det lilla. Med evenemanget Wizwomen Summit hoppas vi sprida det.

Hur kan nätverket hjälpa dig att utveckla KPMG till ett mer jämställt bolag?

– Vi får se. Jag är med på första mötet idag. Jag hoppas få ett större nätverk med människor som har samma intresse att förändra. Självklart kommer vi att driva frågorna där vi har möjlighet på våra bolag, så att vi ska komma längre i frågorna.  Vi har inte kommit så mycket längre på de 15 år jag varit i branschen.

Ni kommer från olika typer av konsultbranscher: management-, advokat-, revisions-, kommunikationsbyråer… Vad är fördelen med branschöverskridande organisation?

–      Jag tror, utan att egentligen veta...  Vi har lite olika förutsättningar, men vi står inför en liknande problematik. Den stora fördelen är nog lika mycket att blanda stora och små organisationer där vi kan dra nytta av varandras erfarenheter.

Vem sitter enligt dig på makten att förändra konsultbranschen till större jämställdhet och mångfald?

–      Oj… Alla. Det handlar om ett annat mindset och skapa en större flexibilitet och vara lyhörd. Vi vet att vi anställer fler kvinnor och att när vi kommer till en partnerpipe så har vi dem inte, vi tappar dem längs vägen. Vi har alla en skyldighet och ett ansvar att förändra det.


Läs mer om Wizwomen - här >

 

 

Platsannonser