FinansNyhet

Wihlborgs minskade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Publicerad

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period föregående år.

Finwire

Hyresintäkterna uppgick till 739 miljoner kronor (767), en minskning med 3,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 537 miljoner kronor (570), en minskning med 5,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 443 miljoner kronor (474), en minskning med 6,5 procent mot föregående år.

Annons

Resultatet före skatt var 669 miljoner kronor (478). Värdeförändringar fastigheter ingår med 210 miljoner kronor (28).

Resultatet efter skatt blev 529 miljoner kronor (365), en ökning med 44,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,44 kronor (2,37), vilket innebär en ökning med 45,1 procent mot föregående år.

Annons

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 154,48 kronor (142,19).

”Vi ser en hög aktivitet bland befintliga, nya och potentiella hyresgäster. Den ekonomiska återhämtningen och framtidstron har under våren tagit fart i vår region. Effekterna av detta märks tydligt i vår nyuthyrning som under kvartalet ligger på en historiskt hög nivå. Det är uppenbart att aktiviteten höjts på bred front. Återigen är det summan av många hyresgästers ökade behov som lägger grunden för den starka uthyrningen”, skriver vd Ulrika Hallengren.

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

Annons
Annons