Fastigheter

Wihlborgs emitterar obligationslån

Wihlborgs fastigheter emitterar obligationslån om 325 miljoner kronor.

Publicerad 2018-03-07

Wihlborgs Fastigheter AB har inom ramen för sitt MTN-program emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 325 miljoner kronor med en löptid om tre år.

Obligationslånet löper med rörlig ränta om tre månaders STIBOR +105 bp och har slutligt förfall den 8 mars 2021.

- Vår första obligationsemission under vårt MTN-program för snart tre år sedan förfaller till återbetalning i april i år. Samtidigt som vi emitterar nya obligationer gör vi ett återköp av de gamla med kort återstående löptid. Det är glädjande att våra investerare är fortsatt intresserade av att investera i våra obligationer, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs Fastigheter.

Av prospektet framgår det att kassaflödet från respektive fastigheter i form av hyresintäkter kommer att utnyttjas som ränta och återbetalning av MTN.

MTN-programmet etablerades redan under 2014 som ett komplement till andra finansieringsalternativ för företaget. Programmet har en ram om 4 miljarder kronor. Senast i januari i år, 2018, uppdaterades prospektet. Återförsäljare av obligationer är Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank. Advokatfirman Glimstedt har varit rådgivare vid etablerandet av MTN-programet samt legal rådgivare till bolaget.

Platsannonser