PR

Westander uppvisar rekord

Pr-byrån Westanders byråintäkt under 2017 blev 40,5 miljoner, en ökning med 1,6 miljoner eller fyra procent jämfört med 2016.

Uppdaterad 2018-01-09
Publicerad 2018-01-09

– Intäktsrekordet och vår stabila tillväxt över tid speglar att företagen allt mer väljer att kommunicera på andra sätt än genom köpt reklamutrymme, säger Westanders vd Patrik Westander i ett pressmeddelande.

Westanders byråintäkt har de senaste åren ökat med åtta procent i årsgenomsnitt, från 26 miljoner kronor 2011 till 40 miljoner 2017. Företag svarade förra året för 61 procent av byråintäkten, medan intresseorganisationer stod för 28 procent och myndigheter för resterande 11 procent.

Byråintäkten per anställd var oförändrad på 1,4 miljoner.

– Ett samarbete med Westander kostar cirka en miljon kronor per år. Då finns dels utrymme för våra konsulter att vara proaktiva, dels goda förutsättningar att nå kundens mål utan att skapa ett konsultberoende, säger Patrik Westander i pressmeddelandet.

Platsannonser