Efter splittringen rekryterar flera advokatbyråer frisk bland de som lämnar MAQS.
Juridik

Walthon och Eversheds Sutherland plockar 20-tal

Fler byråer får rejäla tillskott när MAQS splittras. Nystartade Walthon Advokater växer med en tredjedel. Walthons MP Mats Willman berättar hur läget ser ut.

Uppdaterad 2018-08-28
Publicerad 2018-08-28

Efter månader av spekulationer och rykten drogs proppen ur i går måndag, och avhoppen från MAQS började kommuniceras. Först ut att berätta om rekryteringar från MAQS var Hannes Snellman, Setterwalls och Walthon.  

I dag tisdag meddelar också den internationella advokatbyrån Eversheds Sutherland Advokatbyrå att de rekryterat totalt 11 jurister samt ytterligare personal från MAQS. 

Jens André (M&A), Michael Hylander (Corporate), Torbjörn Lindmark (HR/Employment) samt Philip Heilbrunn (Banking & Finance) blir nya delägare i Eversheds Sutherland Advokatbyrå 1 januari 2019. 

Därtill kommer sju biträdande jurister att börja som biträdande jurister respektive advokater på Eversheds Sutherland vid årsskiftet. Vidare rekryteras administrativ personal inklusive CFO från MAQS. 

Gabriel Albemark, managing partner på Eversheds Sutherland säger i ett pressmeddelande:

– Det är med stor glädje vi hälsar dessa nya medarbetare välkomna. Totalt elva drivna och mycket skickliga jurister kommer att förstärka och bredda vårt erbjudande. Vi passar samtidigt på att ta ytterligare lokaler i anspråk på Strandvägen 1 för att kunna fortsätta växa.

Nystartade Walthon passar också på att växa när MAQS splittras. 

Byråns managing partner, Mats Willman, avslöjar att övergången varit i princip klar under en längre tid, och att det finns vänskapsband mellan de före detta Nova-delägarna och de avhoppade MAQS-delägarna. Därmed har diskussionen om ett samarbete uppstått naturligt.

– Det är inte så att vi umgås på daglig basis, men vi är ett nära och tight gäng och många av oss är vänner – det är alltid trevligt när det är kul att gå till jobbet, säger Mats Willman till Realtid.se.

I går stod det alltså klart att Walthon värvar fyra delägare och tre biträdande jurister från MAQS. Under hösten hoppas byrån, som nu är ganska delägartung, på att kunna rekrytera ytterligare 4-5 biträdande jurister.

Kompetenser som behövs är inom tvistemål, obestånd, entreprenad och M&A. Walthon tittar både efter nyutexaminerade och mer seniora jurister från andra byråer. Flera samtal förs, men det är en tuff kamp om talangerna, enligt byråns MP.

– Sedan måste vi fusionera på ett bra sätt. En tredjedel av Walthon kommer från MAQS och två tredjedelar från Nova, men det viktiga är att vi inte är ett gammalt MAQS-gäng och ett gammalt Nova-gäng, utan Walthon, säger Mats Willman.

Frågan är om det någonsin varit så turbulent i Advokatsverige som det senaste halvåret.

– Nej, det har nog aldrig hänt så mycket på så kort tid under de 25 åren jag varit advokat. Det har kommit en en del aktörer från utlandet, som Finland och England, men framför allt har det varit omvälvningar internt, säger Mats Willman och tillägger:

– Det kanske är en tillfällighet att det sker samtidigt.

Men om du skulle säga något om möjliga orsaker, vilka skulle det vara?

– Det kan delvis bero på att det ekonomiska systemet [för hur advokatbyråer drivs] inte fungerar. Det är svårt att få till ett partnersystem som uppfattas som rättvist. Vi har en ersättningsmodell som kopplar ersättning till arbetsinsats, men i vid mening, där inte bara klientarbete räknas. Detta i kombination med ett system som innebär att ett ärende alltid kommer till rätt person, säger Mats Willman.

På Nova var det mer “you eat what you kill” säger han. Och det är en bild som delas av kvarvarande Nova, som också har sagt sig vilja göra upp med ensamvarg-kulturen.

Andra anledningar som Mats Willman nämner på frågan om vad som driver fram splittringar är olika värdegrunder och att man utvecklas åt olika håll. Han nämner även mindre lyckade fusioner som ett möjligt problem.

– Jag ska inte uttala mig för andra byråer, men när man ser på vad som händer på exempelvis Lindahl kan man dra slutsatsen att det inte alltid är så lätt att slå samman olika byråer.

Kort efter att Walthon lanserades blev Mats Willman föremål för en stämningsansökan för påstådd vårdslös rådgivning. Själv uppfattar han att rubriken i Realtid var värre eftersom den pekade ut honom personligen, vilket han menar ger en missvisande bild av situationen.

– Jag har inte lämnat någon rådgivning till den klienten under de senaste fem åren och påstående i stämningsansökan om motsatsen är felaktigt.

Tingsrätten har just beviljat nytt anstånd för kärandesidan om att inkomma med ett yttrande över det svaromål som Willmans ombud lämnade i juni. Skälet till att tingsrätten beviljar anstånd är att det förs förlikningsdiskussioner, vilket kärandesidan inte vill kommentera. Mats Willman säger däremot:

– För mig är det uteslutet med en förlikning, och det förs inga förhandlingar, men i praktiken är det försäkringsbolaget som bestämmer, säger han.

Även Ulf Stigare, en annan högprofilerad Walthon-delägare, har fått negativ publicitet sedan byrån startade. Det var i anslutning till att Ulf Stigare avvisades som ombud åt Elisabeth Massi Fritz, vars disciplinärende avgjordes i går måndag.

Massi Fritz var en hårsmån från uteslutning och tilldömdes Advokatsamfundets högsta straff, en varning och vite på 50 000 kronor. Massi Fritz ska även återgälda kostnaden för försvaret, som uppgick till 218 000 kronor exklusive moms. Där var Monique Wadsted ombud åt Massi Fritz, efter att Ulf Stigare avvisats.

Han har dock Mats Willmans fulla förtroende.

– Ulf är en person som ger allting för sin klient; han är enormt skicklig och Ulfs bestämda uppfattning är att disciplinnämnden i detta allvarliga ärende är att betrakta som en domstol, vilket man får ha respekt för. Hans utgångspunkt är Europakonventionen och att de regler som gäller för en domstol ska gälla för disciplinnämnden i uteslutningsärenden, men där har samfundet kanske en annan uppfattning.

Stigares schism med Advokatsamfundet har inte påverkat Walthon negativt, enligt Mats Willman.

– Ulf är överbelamrad med uppdrag. Jag är oerhört glad och stolt att vi har Ulf som delägare på Walthon; han är ett föredöme som advokat, jag vet få som har hans patos.

Platsannonser

Logga in