Annons

Annons

Wallenstams vd: “Ett fantastiskt starkt år”

Fastighetsbolaget Wallenstams förvaltningsresultat ökade med 10 procent under året som gått. “2017 har varit ett fantastiskt starkt år”, kommenterar vd:n Hans Wallenstam.

Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, uppgår till 13,3 procent.

Förvaltningsresultatet för fastigheter ökar med 10 procent och uppgår till 806 miljoner kronor under 2017, vilket kan jämföras med 733 miljoner kronor året dessförinnan.

Hyresintäkterna ökar med cirka 6 procent och uppgår till 1 701 miljoner kronor, jämfört med 1 607 miljoner kronor under 2016.

Annons

Annons

På bokslutsdagen hade bolaget 1 953 lägenheter i produktion.

Resultatet före skatt uppgår till 3 001 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 4 198 miljoner kronor under 2016. och resultat efter skatt uppgår till 2 421 miljoner kronor, jämfört med 3 348 miljoner, motsvarande 7,40 kronor per aktie, jämfört med 10,10 kronor.

Vidare har nedskrivningar av vindkraftsinvesteringar gjorts till ett värde av 500 miljoner kronor. Nedskrivningarna har gjorts under det andra och fjärde kvartalet.

“Nedskrivningarna är ett resultat av årets kraftiga prisfall på elcertifikat. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som infördes för att öka produktionen av förnybar el. Sedan ett drygt år tillbaka har värdet på elcertifikat mer än halverats till följd av låg efterfrågan och stor osäkerhet kring framtiden. Vid värdering av vindkraftverken åsätts därför inte elcertifikaten längre något värde vilket påverkat vindkraftverkens värde negativt”, skriver bolaget i rapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,80 kronor per aktie för helåret 2017. Den är en höjning från fjolårets utdelning som uppgick till 1,70 kronor per aktie.

“2017 har varit ett fantastiskt starkt år! Förvaltningsresultatet har ökat med 73 miljoner kronor, 10 procent, som ett resultat av eget arbete genom bland annat effektivare förvaltning och inflyttning i våra kostnadseffektiva nyproduktioner. Vi har som mål i vår affärsplan 2018 att vårt substansvärde ska öka i genomsnitt med minst 10 procent per år och för 2017 är ökningen 13 procent”, skriver Hans Wallenstam i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter:

“Det råder just nu en osäkerhet på bostadsrättsmarknaden. Våra starka finanser i kombination med vår kostnadseffektiva nybyggnation av hyresrätter och vår flexibla affärsmodell ger oss förutsättningar att dra nytta av marknadsutvecklingen.”

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons