Annons

Annons

Wallenstam ökar resultatet

Wallenstam presenterar ett ökat resultat med 12 procent under första halvåret 2017. Wallenstams anställda jublar samtidigt åt förtroendet på börsen som inneburit att det syntetiska optionsprogrammet utfallit.

I dag presenterar Wallenstam första halvårsrapporten och andra kvartalsrapporten för 2017. Vd Hans Wallenstam presenterar ett förbättrat resultat för båda perioderna.

Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent under halvåret och med cirka 9 procent under andra kvartalet. För halvåret uppgick förvaltningsresultatet till 391 miljoner kronor, jämfört med 350 miljoner kronor året innan. För andra kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 200 miljoner kronor, jämfört med 184 miljoner kronor.

Hyresintäkterna under halvåret ökade med 5 procent och uppgår under denna period till 829 miljoner kronor jämfört med 789 miljoner kronor samma period i fjol. Hyresintäkterna för kvartalet uppgick till 415 miljoner kronor jämfört med 397 miljoner kronor samma period i fjol.

Annons

Annons

I vd-ordet framgår det att tillväxttakten i substansvärdet, på rullande helår, är cirka 22 procent.

"Vi har rätt strategiskt fastighetsinnehav där  vi  har  avyttrat  fastigheter  med  lägre  tillväxt och förvärvat och kostnadseffektivt byggt  nya  hus  med  högre  tillväxt  –  detta  gör att resultatet växer", skriver Hans Wallenstam.

Fastigheternas värde, exklusive investeringar, har stigit med 4,5 procent sedan årsskiftet.

"Jag tror dock att värdeökningarna kommeratt avmattas framöver, då  av-kastningskraven inte kan bli mycket lägre", skriver Hans Wallenstam.

Resultat före skatt uppgår till 1.818 miljoner kronor jämfört med 1.663 miljoner kronor året innan och resultat efter skatt uppgår till 1.447 miljoner kronor jämfört med 1.325 miljoner kronor. detta motsvarar 4,4 kronor per aktie, jämfört med 4 kronor per aktie samma period i fjol.

Resultat före skatt för andra kvartalet uppgår till 1.168 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1.312 miljoner kronor samma period i fjol. resultat efter skatt uppgår till 907 miljoner kronor jämfört med 1.043 miljoner kronor samma period i fjol. detta motsvarar 2,8 kronor per aktie jämfört med 3,2 kronor per aktie i fjol.

Framgångarna gynnar även de anställda. Vd Hans Wallenstam skriver att bolaget "har ett  starkt förtroende på  börsen". Under året har aktien ökat med 14 procent och nådde  i  maj  över  80  kronor.  

"Det  innebar att vårt syntetiska optionsprogram till  våra anställda föll ut. Optionsprogrammet startade i samband med affärsplanens början, när aktiekursen var 44 kronor. Ökningen under dessa 3,5 år motsvarar cirka 85  %!  Det  känns  bra  att  även  personalen  tagit del  av  den  stora  värdeökningen på aktien.  Den  här  typen  av  incitamentsprogram gör att både aktieägare och personal strävar  mot  samma  mål  och  tjänar på att bolaget gör bra resultat".

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons