Finans

Wallenstam har emitterat en grön obligation om 300 Mkr

Wallenstam har under gårdagen emitterat en grön obligation under sitt gröna ramverk och MTN-program.

Publicerad 2020-09-11

Emissionen omfattar 300 miljoner kronor med en löptid om två år och med en fast ränta om 0,695 procent. Obligationen är icke säkerställd. Det framgår av ett pressmeddelande.

Obligationslikviden kommer att användas till refinansiering av miljöcertifierade fastigheter i Wallenstams bestånd.

– Det känns trevligt att emittera ytterligare en grön obligation under vårt gröna ramverk, inte minst med tanke på Sveriges gröna omstart. Efter en period av låg aktivitet på obligationsmarknaden till följd av corona-krisen känns det som att det sakta börjar återhämta sig, säger Susann Linde, CFO och IR-ansvarig i en skriftlig kommentar.

Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Nordea Bank har agerat emissionsinstitut.

Platsannonser