Fastigheter

Vonovia stärker greppet om Victoria Park

Vonovia har förvärvat Starwood Capital Groups hela innehav i bostadsfastighetsbolaget Victoria Park.

Uppdaterad 2018-09-05
Publicerad 2018-09-05

Vonovia har förvärvat Starwood Capital Groups hela innehav i det svenska bostadsfastighetsbolaget Victoria Park, från ett av Starwood Capital Group kontrollerat närstående bolag.

Förvärvet uppgår till ett aktieinnehav om 27.074.397 A-aktier och 32.486.304 B-aktier, vilket ger Vonovia kontroll över 81,4 procent av totalt antal aktier i Victoria Park och 81,1 procent av totalt antal röster.

Enligt Vonovia sker förvärvet på villkor som inte är mer förmånliga än vederlaget i Vonovias offentliga uppköpserbjudande av den 3 maj 2018 avseende samtliga aktier i Victoria Park, vilket också har bekräftats av Aktiemarknadsnämnden, enligt pressmeddelandet.

Dessutom har, som tidigare meddelats, Vonovia rätt, men inte skyldighet, att under maj 2019 förvärva aktier i Victoria Park motsvarande ytterligare cirka 10,04 procent av totalt antal aktier och 12,35 procent av totalt antal röster i Victoria Park, i enlighet med de optionsavtal som ingicks i maj 2018.

Vonovia offentliggjorde sitt kontanterbjudande avseende samtliga aktier i Victoria Park den 3 maj 2018 och utfallet av erbjudandet offentliggjordes den 18 juni 2018. Innan Vonovias erbjudande offentliggjordes hade ett av Starwood Capital Group kontrollerat närstående bolag offentliggjort ett bud på Victoria Park vilket resulterade i Starwoods innehav om 24,4 procent av totalt antal aktier och 32,1 procent av totalt antal röster i Victoria Park.

Platsannonser