Fastigheter

Vonovia säkrar 37 procent av rösterna i Victoria Park

Budstriden i Victoria Park fortsätter. Victoria Park säkerställer 37,3 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.

Uppdaterad 2018-06-15
Publicerad 2018-06-15

Det tyska fastighetsbolaget Vonovia svarar på information från budkonkurrenten Starwood Capital som innehar 24,4 procent av aktierna och 32,1 procent av rösterna i Victoria Park.

Vonovia svarar och uppger att bolaget har genom oåterkalleliga åtaganden att acceptera bolagets erbjudande och genom köpoptioner från större aktieägare i Victoria Park säkerställt 37,3 procent av det totala antalet röster i Victoria Park.

Vonovias bud på det svenska fastighetsbolaget är villkorat av att mer än 50 procent av det totala antalet röster i Victoria Park erhålls. 

Tidigare, i april, lämnade Starwood ett eget kontantbud på Victoria Park till ett pris om 34 kronor per A- och B-aktie och 315 kronor för varje preferensaktie.

Starwoods bud på Victoria Park, till ett pris om 34 kronor per A- och B-aktie och 315 kronor för varje preferensaktie offentliggjordes, den 1 april 2018. Detta avvisades sedermera av styrelsen för Victoria Park. Erbjudandet löpte ut förra veckan.

Vonovia offentliggjorde ett rekommenderat erbjudande avseende Victoria Park, om 38 kronor per aktie för A- och B-aktierna i Victoria Park samt 316 kronor för preferensaktierna, den 3 maj 2018. Detta bud rekommenderades av Victoria Parks oberoende budkommitté och stöds av ledningen i Victoria Park. 

Platsannonser