Fastigheter

Vonovia fullföljer erbjudandet på Victoria Park

En preliminär sammanräkning visar att Vonovia kommer att bli ägare till mer än 50 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. Vonovia fullföljer därmed det kontanta erbjudandet som bolaget lämnade till Victoria Parks aktieägare och förlänger acceptfristen till den 3 juli.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-06-19
Publicerad 2018-06-19

Samtliga villkor för erbjudandet har uppfyllts och Vonovia Acquisition Holding fullföljer erbjudandet. Den slutliga sammanräkningen av aktierna som lämnades in under den initiala acceptfristen pågår fortfarande och det slutliga resultatet förväntas kunna offentliggöras omkring den 21 juni 2018. Redovisning av likvid till aktieägare som accepterat erbjudandet senast den 18 juni 2018 förväntas kunna påbörjas omkring den 28 juni 2018. Enligt ett pressmeddelande.
 

Platsannonser