Fastigheter

Vonovia begär extrastämma i Victoria Park

Vonovia, som nu innehar 46,5 procent av rösterna och 54,4 procent av aktierna i Victoria Park AB, begär att en extrastämma ska hållas i Victoria Park.

Publicerad 2018-06-29

På begäran av Deutsche Annington Acquisition Holding, ett helägt dotterbolag till Vonovia, kallas aktieägarna i Victoria Park AB till extra bolagsstämma den 24 juli 2018 i Malmö. 

Det tyska fastighetsbolaget Vonovia äger, efter fullföljd av offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Victoria Park, omkring 46,5 procent av totalt antal röster och 54,4 procent av totalt antal aktier i bolaget.

Vonovias bud på det svenska fastighetsbolaget är villkorat av att mer än 50 procent av det totala antalet röster i Victoria Park erhålls.  Enligt ett pressmeddelande i förra veckan konstaterade Vonovia att man kommer att bli ägare till mer än 50 procent av det totala antalet röster i Victoria Park. Bolaget valde därför att fullfölja det kontanta erbjudandet och förlänger acceptfristen till den 3 juli.

Vonovia offentliggjorde ett rekommenderat erbjudande avseende Victoria Park, om 38 kronor per aktie för A- och B-aktierna i Victoria Park samt 316 kronor för preferensaktierna, den 3 maj 2018. Detta bud rekommenderades av Victoria Parks oberoende budkommitté och stöds av ledningen i Victoria Park. 

Budkonkurrenten Starwood Capital innehar 24,4 procent av aktierna och 32,1 procent av rösterna i Victoria Park. Starwood lämnade ett kontantbud på Victoria Park till ett pris om 34 kronor per A- och B-aktie och 315 kronor för varje preferensaktie. Detta avvisades sedermera av styrelsen för Victoria Park. Erbjudandet löpte ut i början av juni.

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in