M&A

Volvokoncernen och Isuzu Motors tecknar bindande avtal om bildandet av en strategisk allians

Volvokoncernen och Isuzu Motors undertecknade idag bindande avtal om bildandet av en strategisk allians inom kommersiella fordon för att ta tillvara möjligheterna i den pågående omvandlingen av branschen, i enlighet med den avsiktsförklaring som undertecknades i december 2019.

Publicerad 2020-10-30

Avtalen inkluderar Isuzu Motors förvärv av UD Trucks från Volvokoncernen till ett värde av 243 miljarder yen (cirka 20 miljarder kronor). Transaktionen är beroende av uppfyllandet av vissa villkor, inklusive godkännande från konkurrensmyndigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Jag har stora förväntningar på denna strategiska allians, som kommer att göra Volvokoncernen och Isuzu Motors ännu mer konkurrenskraftiga inom sina respektive marknader och segment. Detta är en möjlighet att dela på teknikinvesteringar och att hjälpa varandra att växa. Jag är övertygad om att UD Trucks kommer att bli en bro mellan Volvokoncernen och Isuzu Motors och att den strategiska alliansen skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla UD Trucks till en ny nivå inom Isuzu Motors, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen i en skriftlig kommentar.

Den överenskomna köpeskillingen på skuldfri basis, (enterprise value), för UD Trucks är 243 miljarder yen (cirka 20 miljarder kronor) som ska betalas till Volvokoncernen vid transaktionens genomförande.

Avtalet inkluderar vidare en tilläggsköpeskilling (earnout), i vilken ett belopp upp till ytterligare 15 miljarder yen (cirka 1,2 miljarder kronor) ska betalas beroende på hur UD Trucks utvecklas under åren 2021-2023. UD Trucks intäkter för de senaste tolv månaderna (juli 2019-juni 2020) uppgick till 278 miljarder yen (cirka 23 miljarder kronor).

Verksamheten hade en marginellt positiv påverkan på Volvokoncernens rörelseresultat under samma period. Vid tidpunkten för affärens genomförande förväntas transaktionen påverka Volvokoncernens rörelseresultat positivt med cirka 2 miljarder kronor och öka nettokassan i Volvokoncernens industriella verksamhet med cirka 20 miljarder kronor.

Genomförandet av affären förväntas ske under det första halvåret 2021.

Transaktionen är beroende av uppfyllandet av vissa villkor, inklusive godkännande från konkurrensmyndigheter.

Platsannonser