Hållbarhet

Volvo och SSAB ska bygga världens första fordon av fossilfritt stål

Redan i år planerar Volvo att starta tillverkningen av konceptfordon och komponenter med stål från SSAB framställt med vätgas.

Publicerad 2021-04-08

– Vi är fast beslutna att bli ett klimatneutralt bolag senast 2050, i linje med Parisavtalet. Det innebär att våra fordon och maskiner kommer vara utsläppsfria när de är i drift, men också att vi ser över materialen som används i våra produkter, som exempelvis stål, och successivt går över till fossilfria alternativ även här. Detta är ett viktigt steg på vägen mot helt klimatneutrala transporter, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef Volvo i en presskommentar.

 

Av pressmeddelandet framgår att det inom ramen för partnerskapet ingår även att se över gemensamma logistiklösningar som kan bidra till att minska SSAB:s miljöpåverkan vid interna och externa transporter. Ambitionen är att använda fordon från Volvo som drivs av batterier eller bränsleceller.

SSAB har som mål att börja leverera fossilfritt stål till marknaden i kommersiell skala 2026. 

Platsannonser

Logga in