Finans Nyhet

Volvo gynnas av fordonskrav i Kina

Publicerad

Kina vill begränsa bränsleimporten och därför skärps från och med nästa vecka kraven på tillverkare av fordonsmotorer i Kina. ”Vi välkomnar hårdare regler. Det innebär bara en konkurrensfördel för oss”, säger Mårten Wikforss, Volvo-koncernens presschef.

De nya hårdare reglerna befaras dock slå hårt mot de mer än 100 inhemska fordonstillverkarna som kommer att tvingas investera stora summor för att klara de nya kraven. Majoriteten av de utländska företagen har redan utvecklat den teknologi som krävs för att uppfylla kraven och Volvo, som redan har produktion av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marina motorer i Kina, välkomnar dem.

– Det innebär en konkurrensfördel för oss. Vi har samma standard på motorerna i Kina som vi har på motorerna i västvärlden. Däremot kommer vissa inhemska tillverkare, som inte har tillgång till västvärldens teknologi att få problem, säger Mårten Wikforss, Volvokoncernens presschef.

Volvo ligger för närvarande i förhandlingar med kinesiska myndigheter om att starta en motorfabrik i samarbete med China National Heavy Trucks och Kinas största biltillverkare, FAW. År 2010 ska fabriken enligt planerna tillverka 10.000 motorer årligen.

Annons

– Det faktum att kraven skärps innebär att de kinesiska tillverkarna blir ännu mer angelägna om att få tillgång till vår teknologi, säger Mårten Wikforss.

För ungefär tio år sedan var Kina självförsörjande vad gäller olja. Men tillväxten ligger i dag på ungefär 9 procent årligen och Kina har förvandlats världens tredje största importör av olja.

Förra året stod Kina för 40 procent av den globala efterfrågeökningen på olja, och Kinas oljebehov ligger bakom bland annat det kontroverisella budet på amerikanska Unlocal, ett bud som orsakat stor uppståndelse i USA och som skapat problem för George Bush. Enligt amerikanska medier framstår budet nämligen som ett strategiskt geopolitiskt hot från en framväxande stormakt. Kina har redan investerat i oljefält i bland annat Kanada, Sydamerika och Afrika. Försöken att köpa in sig i Ryska oljebolag har däremot misslyckats.

Annons

För närvarande står bilar, lastbilar och bussar för en tredjedel av den totala bränsleförbrukning i Kina. Men den årliga efterfrågan på bilar väntas ha fördubblats till 2010 till 9 miljoner bilar. År 2015 räknar myndigheterna med att fordonen kommer att stå för 65 procent av Kinas totala oljekonsumtion.

Problem med att säkra oljetillgången i kombination med ett oljepris på runt 60 dollar per fat, är dock inte det enda som oroar myndigheterna. På grund av den växande trafiken ökar nu också miljöproblemen i de större städerna.

Det finns således en rad orsaker till varför de kinesiska myndigheterna nu inför hårdare krav på motortillverkarna. De standards som kommer att gälla från och med nästa vecka reglerar bränsleförbrukningen och varje typ av fordon kommer att tvingas nå upp till en egen standard.

Annons

Hårdast krav kommer att ställas på de tyngre fordonen. Myndigheternas uttryckliga önskan är hålla tillbaka efterfrågan på SUV-bilar och andra större personbilar.

Miljöstandards som reglerar utsläpp kommer att införas 2007. Dessa kommer att ligga på europeisk nivå. Myndigheterna diskuterar även att införa en skatt på bränsle och nyligen presenterades ett förslag om att koppla skatt på fordonsförsäljning till utsläppsnivåer. Skatten på fordonsförsäljning kan bli så hög som 15 procent.

Annons