Annons

Annons

Volatis vd: Vi är besvikna över 2017

Första året som börsnoterat ökade Volati Ebita med 18 procent. Men vd Mårten Andersson uppger att ”år 2017 var en besvikelse”.

I dag presenterar Volati bokslutskommunikén för 2017. Av rapporten framgår det att nettoomsättningen ökade under sista kvartalet med 94,6 procent till 1.517,2 miljoner kronor.

Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden ökade under sista kvartalet med 94,6 procent till 141,7 miljoner kronor.

Resultat efter skatt ökade med 103,4 procent till 92,5 miljoner kronor. Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,95 kronor.

Annons

Annons

För helåret ökade nettoomsättningen med 35,9 procent till 4.356,1 miljoner kronor.

Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden, Ebita, ökade med 18,3 procent till 376,5 miljoner kronor.

Resultat efter skatt ökade med 20,4 procent till 241,4 miljoner kronor. resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 2,19 kronor jämfört med 2,07 kronor föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning om 40,2 miljoner kronor, motsvarande 0,50 kronor per stamaktie och en utdelning till preferensaktieägarna om 64,2 miljoner kronor, motsvarande 40 kronor per preferensaktie.

– Som långsiktiga ägare till rörelsedrivande företag vet vi att lönsamhet kan variera över tid med stora svängningar mellan kvartal och år. Är man ägare av 14 verksamheter så är det också troligt att man har utmaningar i något eller några av dem. Under 2017 har dock ett antal av våra bolag inte levererat enligt förväntan. För oss är det extra tråkigt att det inträffar det första året som börsnoterat bolag med ett stort antal nya ägare i Volati. Trots detta kan vi för helåret redovisa en EBITA-tillväxt om drygt 18 procent med ett starkt kassaflöde och en låg skuldsättning, säger Mårten Andersson, vd för Volati.

Han uppger att den organiska Ebita-tillväxten varit negativ under året med 18 procent framförallt på grund av svaga resultat i Corroventa, Tornum, NaturaMed Pharma och Me&i. Han understryker dock att den genomsnittliga organiska Ebita-tillväxten under de senaste fem åren uppgår till drygt 8 procent. För att nå det långsiktiga målet om 5 procent organisk Ebita-tillväxt har bolaget beslutat att vidta ett antal åtgärder för att förbättra bolagsstyrningen och sänka kostnaderna, framgår det av vd-ordet.

Vidare avslutar Mårten Andersson rapporten med dessa ord:

– År 2017 var en besvikelse. Men jag är trygg i att vi med vår affärsmodell och kapacitet att adressera utmaningar när de dyker upp kommer att fortsätta leverera långsiktigt värde så som vi har gjort sedan starten 2003. Jag ser fram emot vårt fortsatta bygge av Volati.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons