Finans

Volati vinstvarnar

Industrigruppen Volati vinstvarnar och gör nedskrivningar på totalt 330 miljoner kronor inom affärsområdet Konsument.

Uppdaterad 2019-10-10
Publicerad 2019-10-10

Nedskrivningen kommer att påverka rörelseresultatet (ebit) negativt. Det framgår av ett pressmeddelande där Volati samtidigt meddelar preliminära resultatsiffror för det tredje kvartalet.

Koncernens nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet preliminärt till 1 700 miljoner kronor (1 470) med ett ebita-resultat på 145 miljoner kronor (123), alltså före nedskrivningarna på 330 miljoner kronor.

Engångskostnaderna är icke kassaflödespåverkande och relaterade till affärsenheterna Me&i och Naturamed Pharma inom affärsområde Konsument.

"Som vi tidigare kommunicerat har vi under en period haft utmaningar i två affärsenheter inom affärsområde Konsument - Me&i och Naturamed Pharma. Båda affärsenheterna är lönsamma, men nedskrivningen återspeglar bedömningen att vinstutvecklingen på medellång sikt kommer att vara lägre än våra tidigare förväntningar. Vi arbetar med att vidta relevanta åtgärder och fortsätter att följa affärsenheterna nära", säger Volatis vd Mårten Andersson i en skriftlig kommentar.

"Volati ser inga ytterligare nedskrivningsbehov i koncernen", uppger bolaget.

De slutliga beloppen kommer att redovisas i kvartalsrapporten som offentliggörs den 24 oktober 2019.

Platsannonser