Karl Perlhagen och Patrik Wahlén Foto:Volati
Karl Perlhagen är grundare av och ordförande i Volati, medan Patrik Wahlén är grundare, styrelseledamot och ordförande i bolagets investeringskommittén. Foto: Pressbilder/Volati
M&A

Volati köper Bokus och Akademibokhandeln

Prislappen uppgår till 760 miljoner kronor och Keystone MCF har agerat finansiell rådgivare i transaktionen. Nu öppnar Volati för fler förvärv.
 

Uppdaterad 2017-05-17
Publicerad 2017-05-17

Volati förvärvar Akademibokhandeln Holding AB och nätbokhandeln Bokus för 760 miljoner kronor.

Köpet väntas få en positiv inverkan på Volatis resultat 2017 och Akademibokhandeln kommer att utgöra ett nytt fjärde affärsområde inom Volati-koncernen vid sidan av delområdena som kallas handel, konsument och industri.

108 butiker

Akademibokhandeln har i dag en marknadsandel på cirka 35 procent av konsumentbokhandeln. Bolaget har 108 butiker, varav är 80 egenägda och 28 drivna av franchisetagare.

Förra året uppgick koncernens nettoomsättning till 1,8 miljarder kronor, medan rörelseresultat före avskrivningar landade på 125 miljoner kronor.Kkassaflödet från den löpande
verksamheten blev 94 miljoner kronor under 2016.

Ledning behåller innehav

I och med köpet tar Volati över aktierna i Akademibokhandeln Holding AB från Accent Equity 2012 (71,7 procent), J.P. Killberg Bokhandelsaktiebolag (11,1 procent), Stiftelsen Bokförlaget Natur & Kultur (11,1 procent) samt Krasse & Co AB (1 procent). Köpeskillingen för hela aktiestocken uppgår till 263 miljoner kronor.  Bolagets ledning behåller dock 5,2 procent av aktierna.
 
Akademibokhandeln Holding AB hars sedan tidigare emitterat ett säkerställt obligationslån på en halv miljard. Nyligen noterades det på Stokholmsbörsen.

Obligationslån

Obligationslånet löper på fyra år till en ränta om tre månander (STIBOR + 6,0 procent) och lånet kan lösas av bolaget för 103 procent av utestående lånebelopp från och med mars 2019. Det utsällda och noterade obligationslånet medför dock begränsningar för hur Volati kan ta del av kassaflödet från verksamheten i Akademibokhandeln.

"Volatis skuldsättning i form av nettoskuld i relation till EBITDA, kommer efter förvärvet av Akademibokhandeln att uppgå till cirka 1,0 ggr, vilket med
marginal är inom ramen för bolagets mål om maximalt 3,0 ggr. Detta möjliggör för Volati att genomföra ytterligare förvärv av nya affärsenheter och kompletterande verksamheter", skriver bolaget.

Påverkar inte anställda 

Övertagandet väntas vara helt slutfört i juli och ägarbytet innebär inga förändringar för de cirka 500 anställda eller de franchisetagare som
driver 28 av butikerna.

Förvärvet ska också godkännans av Konkurrensverket.

Platsannonser