Annons

Annons

Volati förvärvar S:t Eriks

Industrigruppen Volati förvärvar samtliga aktier i S:t Eriks Group, en tillverkare av betongprodukter och natursten för infrastruktur och landskapsarkitektur. Säljare är Accent Equity 2012.

“S:t Eriks blir en ny affärsenhet inom affärsområde Industri och förväntas bidra positivt till Volatis kassaflöde och resultat per aktie för 2018. Genom förvärvet tar Volati ytterligare ett steg mot det finansiella målet om en justerad ebita på 700 miljoner kronor senast vid utgången av 2019”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

S:t Eriks är en ledande tillverkare av betong- och naturstensprodukter för infrastruktur, mark- och takbeläggning samt system för vatten/avlopp.Produkterna används primärt i infrastrukturprojekt och inom landskapsarkitektur. Huvuddelen av försäljningen går till professionella kunder som infrastruktur- och byggentreprenörer.

Bolaget har 413 medarbetare och huvudkontor i Staffanstorp. S:t Eriks hade en nettoomsättning om 1 038 miljoner kronor, EBITDA om 91 miljoner kronor för helåret 2017. Under 2018 har den finansiella utvecklingen varit något svagare till följd av sämre väderförutsättningar för bolaget.

Annons

Annons

Säljare är Accent Equity 2012 som äger cirka 90 procent av kapitalet samt ledning och styrelse som äger runt 10 procent.

Förvärvet sker till ett bedömt rörelsevärde på cirka 500 miljoner kronor och till en ev/ebitda-multipel på 5,5 gånger 2017 års helårsresultat. Priset för 100 procent av aktierna uppgår till 260-295 miljoner kronor, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling på maximalt 35 miljoner kronor.

Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i S:t Eriks under åren 2018 och 2019.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva S:t Eriks. Det är ett välskött bolag med lång historik, stabil finansiell utveckling och en kompetent ledning. S:t Eriks har en stark marknadsposition i samtliga sina segment och har framgångsrikt expanderat verksamheten genom förvärv under de senaste åren. Vi ser goda möjligheter att fortsätta utveckla S:t Eriks såväl genom tilläggsförvärv som organiskt, säger Nicklas Margård, affärsområdeschef för Volati Industri.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons