Annons

Annons

Volati effektiviserar förvärvsorganisationen

Industrigruppen Volati visar en stark utveckling under första kvartalet med god organisk tillväxt och positiva effekter från förvärv. Bolaget har också fått en effektivare förvärvsorganisation på plats.

Nettoomsättningen ökade med 82 procent till 1 355 miljoner kronor under första kvartalet 2018. Det kan jämföras med 744 miljoner kronor under motsvarande period i fjol, visar delårsrapporten.

Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 27 procent till 51 miljoner kronor, jämfört med 40 miljoner kronor under inledningen av 2017.

Organiska EBITA-tillväxten uppgick till 9 procent

Annons

Annons

Resultatet efter skatt minskade med 36 procent till 18 miljoner kronor, jämfört med 28 miljoner kronor.

Resultat per stamaktie efter avdrag för utdelning på preferensaktier uppgick till 0,02 kronor, jämfört med 0,15 kronor.

“Volati redovisar en stark utveckling för det första kvartalet 2018 med en resultatökning om 27 procent, baserat både på en god organisk tillväxt och positiva effekter från de förvärv vi genomfört under det senaste året. Under kvartalet har vi fortsatt att ta viktiga steg för att skapa de bästa förutsättningarna för tillväxt, bland annat genom en förstärkt affärsområdesorganisation”, skriver Mårten Andersson i sin vd-kommentar till rapporten och fortsätter:

“Det är med ett längre perspektiv, bortom enskilda kvartal, som man bäst bedömer Volatis verksamhet. Det är också med det perspektivet vi styr verksamheten. De två centrala komponenterna i Volatis affärsmodell är som bekant att äga verksamheter med starka kassaflöden som vi använder för ytterligare förvärv av välskötta bolag till rimliga värderingar. Båda dessa delar – organisk utveckling samt förvärv av nya bra bolag – är något som varierar över tid. Som långsiktiga ägare är vi trygga i att navigera och leverera i den miljön. Sedan 2013 har vi haft en genom­snittlig organiskt EBITA-tillväxt om 8 procent och har under samma period genomfört totalt 10 förvärv, varav tre under det senaste året.”

Bolaget har också fått en effektivare förvärvsorganisation på plats.

“Vi har förstärkt vår affärsområdesorganisation genom tydligt mandat för affärsområdescheferna att ansvara för bland annat affärsutveckling, verksamhetsuppföljning och tilläggsförvärv. I takt med att vi växer anpassar vi organisation och arbetssätt efter förändrade behov, för bästa möjliga värdeskapande. I början av året tog vi ett viktigt steg i syfte att bli ännu effektivare i arbetet med förvärv. Genom organisations­förändringen ges affärsområdescheferna tydligare ansvar och kan därför utvärdera och hantera tilläggsförvärv närmare verksamheterna, samtidigt som vi centralt arbetar med de större förvärven. Förändringen har landat mycket väl och den innebär även en större tydlighet och snabbare beslutsfattande i den löpande verksamheten”, skriver Mårten Andersson.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons