Vodka-racet slutar i domstol

Affärsmannen och styrelseproffset Håkan Roos står inför två stämningar som kan kosta honom stora delar av hans förmögenhet.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2008-01-24

Håkan Roos sitter i 60 styrelser bland annat som vd och ordförande för Malmö Stenhus AB och ordförande för Procurator.

Nu står han inför två stämningar som kan innebära att han tillsammans med sina kollegor kommer behöva betala skadestånd på sammanlagt 124 miljoner kronor.

Första stämningen kom till Malmö tingsrätt redan den 23 oktober 2007. Där stäms han tillsammans med fyra andra män på drygt 22 miljoner kronor av likvidatorn för spritföretaget Thor's Hammer Vodka utanför Lidköping. Ett bolag de själva var delägare i.

Under ett styrelsemöte som männen haft beslutades det att bolagets tillgångar skulle säljas till Country Wine & Food i Källby. Tillgångarna såldes till ett underpris och styrelseladamöterna blev sedan delägare i Country Wine & Food.

Thor´s Hammer såldes för 5,5 miljoner kronor men enligt en utredning på uppdrag av likvidatorn som gjorts av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och en extern finansanalytiker var tillgångarna värda mellan 22 och 37 miljoner kronor.

Det yrkade skadeståndet är drygt 22 miljoner kronor.

– Antagligen var det ett mycket större belopp, men det är detta belopp som har kunnat styrkas - det är ett minimum, säger likvidatorns ombud Simon Arvmyren jurist på Sandart & Partners Advokatbyrå AB.

Det är ju ett stort belopp, vad händer om de inte kan betala?

– Om de inte har några pengar? Ja, det går ju inte att lugga en skallig, då får vi göra så gott vi kan och se vad det finns för tillgångar. Men vi är ganska säkra på att det finns pengar. Det här är ganska kända förmögna finansmän, säger Simon Arvmyren.

Enligt 2007 års deklaration hade Håkan Roos en taxerad inkomst på drygt 760.000 kronor. Inkomst av kapital var nära 6 miljoner kronor och hans förmögenhet ligger på på 24,5 miljoner kronor.

Men detta var bara första stämningen.

Den 20 december förra året kom nämligen ytterligare en stämning in till Malmö tingsrätt.

Även denna gång handlar det om olovlig vinstutdelning och trolöshet mot huvudman. Med trolöshet mot huvudman menas att den tilltalade har en position i exempelvis ett företag som innebär ett visst ansvar och att denne utnyttjar den positionen för att skada företaget.

Vad säger du om att Håkan Roos stäms igen?

– Det styrker vår sak ytterligare. Det här är i grund och botten en person som inte ryggar för transaktioner som sker på andras bekostnad, säger Simon Arvmyren.

Han fortsätter:

– Det är viktigt att domstolen skickar ut signaler att vi inte accepterar den här typen av affärsverksamhet i Sverige där man på bekostnad av investorer, ofta då i minoritet, tömmer bolaget på pengar och lämnar dem kvar med förlorade investeringar. Där har domstolen ett stort ansvar.

Denna gång sålde Håkan Roos och hans kollega Per Edstrand bolaget HNB Intressenter AB:s aktier till Roos helägda bolag Malmö Stenhus AB.

Tillgångarna såldes för en struntsumma på 1.000 kronor. Enligt stämningsansökan uppgick bolagets aktier till 137 miljoner kronor. Där yrkar indrivningsbolaget Eurofinans AB på 102 miljoner kronor i återbäring.

Ännu har inte datum för huvudförhandling i något av målen bestämts. Men enligt juristen Simon Arvmyren räknar de med att huvudförhandlingen inte sker förrän om två år eftersom målet är en stor komplicerad juridisk process.

Platsannonser

Logga in