Annons: Innehåll från ODIN FONDER

Vita svanar och fula ankungar

På kort sikt är aktiemarknaden bara ett lotteri. På lång sikt däremot skiljer aktiemarknaden mellan starka och svaga bolag.

Som investerare har vi två typer av investeringar att välja mellan; det ena är att investera i branschledare (vita svanar) med en hög avkastning på kapitalet till ett ganska högt pris – alternativet är att investera i svagare bolag som karaktäriseras av en svag kapitalavkastning och som är lågt prissatt (fula ankungar). På kort sikt kan man jämföra aktiemarknaden med ett lotteri. På lång sikt däremot är marknaden duktig på att skilja mellan starka och svaga bolag. Aktiemarknaden är bra på att värdera förändringar i fundamental utveckling hos bolag antingen det gäller bolag som skyddar sin höga kapitalavkastning eller bola som transformeras från låg till hög kapitalavkastning.

Vita svanar – branschledare

Vita svanar är bolag med hög kapitalavkastning och som klarar att skydda sin kapitalavkastning över tid. Bolagen kan återinvestera internt genererat kassaflöde till hög kapitalavkastning. Därför är de värdefulla och dyra. Det finns emellertid flera risker med att investera i dem. Den mest betydelsefulla risken är att bolaget inte förmår att behålla sin branschledande ställning och att avkastningen på kapitalet börjar falla. Sju procent* av de vita svanarna förlorar sin konkurrenskraft fullständigt och rör sig från en kapitalavkastning i första kvartilen till en kapitalavkastning i fjärde kvartilen över en treårsperiod. Risken i sådana aktier är stor – eftersom de prissätts utifrån en förutsättning om att de har en långsiktig konkurrensfördel.

Fula ankungar – förändrare

Dessa bolag har idag har en svag kapitalavkastning men har förmågan att öka den under de kommande åren. Hittar du de bolagen får du fantastiskt bra betalt av aktiemarknaden. Det är som H.C. Andersens saga om den fula ankungen som blir förvandlad till en vit svan. I investeringssammanhang finns det dock flera riskmoment under försöken att hitta den fula ankungen som ska bli en stolt, vit svan.

Statistiken är inte på din sida. Dessvärre är det så att sagan om den fula ankungen oftast är just en saga. I verkligheten är det svårt att förvandla fula ankungar till vita svanar. Faktiskt bara åtta procent då vi tittar på förändringen i kapitalavkastning från fjärde till första kvartil. Men om du konsekvent har förmåga att leta fram och investera i fula ankungar, som förvandlas till svanar, får du naturligtvis en formidabel avkastning. Dessvärre är en ökning av kapitalavkastningen hos svaga bolag ofta tillfällig och beror på externa faktorer utanför bolagets kontroll. Till exempel fördelaktiga råvarupriser eller tillfälligt höga priser på slutprodukten på grund av varubrist. Få investerare har förmåga att göra den typen av värderingar. Bolag som på egen hand förmår att vända utvecklingen och expandera kapitalavkastningen, är sällsynta. Ska du på jakt efter den fula ankungen, är chansen störst att hitta dessa bolag bland småbolag inom sektorer/industrier med snabb försändringstakt. Den största nackdelen med svaga bolag är att de flesta förblir svaga, också känt som så kallad värdefälla (”value traps”). Då spelar det ingen roll att du fått aktien billigt. Bolag med en bestående svag kapitalavkastning blir svagare över tid än den generella aktiemarknaden.

I valet och kvalet

Som investerare kan du välja mellan att köpa branschledare och betala mer eller välja att bolag som kämpar med svag ka- pitalavkastning och få dem till ett lägre pris. Av de två typerna av bolag, branschledare och förändrare är förväntningsvärdet på avkastningarna högst hos de förstnämnda. En kollega såg nyligen i ett butiksfönster följande reklamskylt som är väl värd att minnas:

“The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of a low price is forgotten”.

>>Prenumerera på Odin Fonders nyhetsbrev 

*Källa: Goldman Sachs: From hero to zero, the potential and pitfalls of return expanders, February 20th 2014

Portföljförvaltare, Oddbjørn Dybvad

 

Annons