Finans Nyhet

Visma: juristen avslöjar företagshemligheter

Publicerad

Pekar på att motpartens ombud varit bolagjurist hos Visma och därför ska kastas ut från uppdraget.

Redovisningskonsulten Visma försvarar sig med näbbar och klor mot anklagelserna om vårdslöshet som ett tiotal entreprenörer anser har orsakat en rad skattetvister.

Visma hävdar bland annat att entreprenörerna har stämt fel företag. Visma förvärvade nämligen Kreativgruppen 2004 och i förvävet ingick inte att överta ansvaret för Kreativgruppens rådgivning, enligt Vismas yttrande till tingsrätten. Här menar Visma att deklarationsfelen begicks i den gruppen och det hela 6-7 år innan förvärvet. Visma vill därför att Stockholms tingsrätt avvisar stämningarna.

Men företaget går alltså även till hård attack mot entreprenörernas ombud juristen Lars Thörn och uppmanar tingsrätten att omedelbart avvisa honom som ombud i målet. Anledningen är att han varit anställd som bolagsjurist på Visma samt som konsult till Kreativgruppen.

Annons

Visma skriver till Stockholms tingsrätt att han därför har haft ”nära anknytning samt insyn i de bolagsangelägenheter som han nu företräder sina klienter mot”.

Lars Thörn ska även ha varit anställd under de tidsperioder då de aktuella deklarationerna skickats in och då ”personligen tagit del av information som har direkt betydelse för saken i de mål där han företräder de åtta privatpersonerna”, enligt Visma.

Visma skriver att det är uppenbart att juristen har använt sig av Vismas företagshemligheter i sin roll som ombud för entreprenörerna.

Annons

”Att offentliggöra uppgifterna genom att inge dem till tingsrätten innebär att Lars Thörn har röjt och pågående utnyttjar Vismas företagshemligheter”.

Visa har uppmanat Lars Thörn att svara på var han har fått all information i från och att han ska sluta lämna in företagshemligheter till tingsrätten för att Visma inte ska ”tillfogas ytterligare skada”.

När det gäller anklagelserna om vårdslöshet ställer sig Visma frågande och menar att det är entreprenörerna personligen som ansvarar för att rätt uppgifter lämnas i deklarationen då de även har godkänt och undertecknat dessa.

Annons

Visma menar även att man inte har övertagit ansvaret för Kreativgruppens rådgivning trots att man förvärvade bolaget vid den här tidpunkten.

Visma vill kalla Lars Thörn som vittne.

Realtid.se söker entreprenörernas ombud Lars Thörn från Nya Kreativgruppen AB.

Bråket:

Handlar om att Visma hade uppdraget att upprätta entreprenörernas självdeklarationer, men enligt ett beslut från Högsta förvaltningsrätten (tidigare Regeringsrätten) har deklarationerna varit felaktiga. Nu kräver entreprenörerna skadestånd av Visma. Samtliga vill ha samma belopp som domstolen har gett dem i straffskatt plus ränta. Skadeståndsbeloppet är uppe i drygt sex miljoner kronor än så länge.

Annons