M&A

Visma budar på Fortnox

Ligger på 24 kronor per aktie och 8:66 kronor per teckningsoption. Men storägaren Olof Hallrup motsätter sig budet.

Uppdaterad 2016-03-14
Publicerad 2016-03-14

Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 1.496 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Vismas bud innebär en premie om cirka 52 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 15:78 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörande av erbjudandet.

Men storägaren Olof Hallrup motsätter sig budet. Han äger cirka 23 procent av aktierna i Fortnox. Budet är villkorat en acceptansgrad om över 50 procent. Acceptperioden i erbjudandet beräknas inledas runt den 31 mars 2016 och avslutas omkring den 21 april 2016.

Visma äger dock inte några aktier i Fortnox och förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av budvillkoren, inklusive att, fullfölja erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

Visma ägs i dagsläget av investmentbolagen Cinven, HgCapital och KKR, samt av ledning och nyckelpersonal.

"Rensat för ett positivt aktiveringsnetto gjorde Fortnox ett resultat strax över break-even under 2015. Dock är kostnadsmassan i stort sett volymoberoende vilket talar för klart bättre marginaler vid fortsatt tillväxt. Dock krävs sannolikt också framgent nyinvesteringar i produkter och därmed även höga aktiveringar för att behålla god tillväxt", skriver fondkommissionär Remium, i en analytikerkommentar till budet.

Platsannonser