Bank

Vinstras för Collector

Collectors rörelseresultat för det andra kvartalet 2020 uppgick till 102 miljoner kronor, att jämföra med 209 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Uppdaterad 2020-07-16
Publicerad 2020-07-16

Rapporten i korthet:

  • Låneportföljen minskade med 2 procent till 28 970 miljoner kronor (29 533)
  • Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 497 miljoner kronor (536)
  • K/I-talet uppgick till 43,3 procent (42,4)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 2,5 procent (1,4)
  • Rörelseresultatet uppgick till 102 miljoner kronor (209)
  • Periodens resultat uppgick till 76 miljoner kronor (159)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,37 kronor (1,55)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,8 procent  (11,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 15,9 procent (14,2)

Texten uppdateras.

Platsannonser

Logga in