Bank

Vinstmiss för Nordea – Gardell missnöjd

Den finska storbanken Nordeas rörelseresultat uppgick till 621 miljoner euro under det första kvartalet 2019, vilket är en minskning med 36 procent jämfört med samma period förra året och lägre än analytiker hade väntat sig.  Storägaren Cevian med grundaren Christer Gardell är inte nöjd med Nordeas insatser

Uppdaterad 2019-04-30
Publicerad 2019-04-30

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig en rörelsevinst om 730 miljoner euro, enligt Infront Datas sammanställning.

Rörelseintäkterna om 2 115 miljoner euro under det första kvartalet var nära analytikernas förväntan och 11 procent lägre jämfört med ett år tidigare.

"Tack vare de åtgärder vi har vidtagit under de senaste kvartalen ser vi nu en del lovande tecken på ökad affärsaktivitet, även om utlåningsmarginalerna är fortsatt pressade och läget för marknadsgarantverksamheten förblir utmanande", skriver vd Casper von Koskull i delårsrapporten. 

Storägaren Cevian med grundaren Christer Gardell är inte imponerad.

– Första kvartalets resultat var dåligt. Nordeas ledning och styrelse måste jobba hårdare och snabbare – både på intäkter och kostnader. 2019 som helhet måste bli markant bättre, säger Christer Gardell, till Svenska Dagbladet.

Cevian äger aktier för 6,9 miljarder kronor och är därmed sjätte största ägare i banken.

Rapporten i korthet:

Första kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2018 (Första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018)  

Räntenetto 1 056 miljoner euro, -5 procent; -4 procent i lokala valutor (-8 procent, -7 procent i lokala valutor)

Rörelseintäkter 2 115 miljoner euro, -11 procent; -10 procenti lokala valutor (0 procent, 0 procent i lokala valutor)

Rörelseintäkter, exkl. jämförelsestörande poster[1] 2 115 miljoner euro, -6 procent; -4 procent i lokala valutor (4 procent, 4 procent i lokala valutor)

Rörelsekostnader 1 452 miljoner euro, 6 procent; 7 procenti lokala valutor[2] (5 procent, 5 procent i lokala valutor)

Rörelsekostnader, exkl. jämförelsestörande poster 1 357 miljoner euro, -1 procent; 0 procent i lokala valutor (9 procent, 10 procent i lokala valutor)

Resultat före kreditförluster 663 miljoner euro, -34 procent; -33 procent i lokala valutor (-10 procent, -9 procent i lokala valutor)

Kreditförluster 42 miljoner euro, 5 procent; 5 procent i lokala valutor (40 procent, 40 procent i lokala valutor)

Rörelseresultat 621 miljoner euro, -36 procent; -35 procenti lokala valutor (-12 procent, -11procent i lokala valutor)

Kärnprimärkapitalrelation 14,6 procent jämf. med 19,8 procent (14,6 procent jämf. med 15,5 procent)

 

Platsannonser